Hillegom

TYPE

Monument

KAMERS

4

LOCATIE

Hillegom
Adres: Mariastraat 34 B.
Vraagprijs: 745.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar:
Ligging: aan park, aan rustige weg, in centrum, in woonwijk
Oppervlakte: 186 m²

*** For English, please see below ***

Kloosterhof

Gelegen te Hillegom bevindt zich dit appartement in de Residentie St. Joseph, aan de voet van het Burgermeester van Nispenpark. Dit bijzondere gebouw draagt vandaag de dag de naam Kloosterhof. De bouw van Residentie St. Joseph, oorspronkelijk bestemd als diaconiehuis, ving aan op 16 augustus 1907. Tot het einde van de 19e eeuw had Hillegom reeds een diaconiehuis dat zich bevond op de Hoofdstraat 192. Deze huisvestiging was echter behoorlijk primitief en dat ontging niet de aandacht van diegene die met verzorging te maken hadden. Onder hen was de heer J.C. van Grossel, pastoor van de parochie rond 1876. Het was deze heer die het initiatief nam tot het stichten van een nieuw diaconiehuis. Toen hij zijn gouden priester jubilé vierde schonk de pastoor een aanzienlijke som ten behoeve van de bouw van de Residentie St. Joseph. Als gevolg bevindt de residentie zich op een steenworp afstand van de St. Joseph en St. Martinuskerk. Het ontwerp van het gebouw werd overgelaten aan de Nijmeegse architect Carel Robbers, die aan het begin van de 20e eeuw verscheidene kerken en kapellen, kloostercomplexen en scholen ontwierp.

Op 24 augustus 1909 arriveerden de eerste zusters Franciscanessen in Hillegom die de residentie in gebruik namen. Aan de zusters werd de zorg voor de armen toevertrouwd en zij namen eveneens de wijkverpleging op zich. Vanwege een tekort aan verblijfplaatsen dat in 1928 ontstond werd al snel een nieuwe vleugel aangebouwd. Als gevolg van de groeiende onrust in Europa werden in 1939 een groter aantal zusters naar de residentie St. Joseph gestuurd om les te krijgen in het verplegen. Toen de oorlog uitbrak transformeerde de wijkverpleging zich tot de stichting ‘Wit-Oele Kruis’. Het St. Jozefhuis speelde een belangrijke rol in het verzet: de wijkzusters brachten tussen de bedrijven door ondergrondse bladen rond en de rector, Pater Monaldus, vervoerde wapens onder zijn bruine pij. Daarnaast werd de lighal vaak gebruikt voor geheime vergaderingen en verschaften de zusters onderdak aan onderduikers.

Het vooraanzicht van het gemeentelijke monument, in de volksmond het ‘Joseph-huis’, toont tot op heden de oorspronkelijke bestemming van het gebouw. Uitgespaard in de gevel van de uit donkerrode baksteen opgetrokken façade prijkt een beeld van de Heilige St. Joseph met kind. De verdeling van de ramen indiceren de indeling van de voormalige kamers en in de bovenlichten van het raamkozijn bevindt zich het originele glas in lood. Aan de noordzijde van het gebouw herinneren hoge slanke raampartijen aan de aanwezigheid van de kapel, alwaar zich in de huidige situatie het appartement bevindt. Tijdens de herbestemming in 1998 werd het binnenkoer voorzien van een roestvrijstalen trappenhuis met houten trap en een glazen dak, waardoor een bijzonder lichte ruimte is ontstaan.

Het appartement is gesitueerd in de voormalige kapel en wordt gekenmerkt door een opmerkelijke woonruimte: een vijf-en-een-halve meter hoge ruimte die eenieder een numineuze beleving bezorgt. Hoge trapvormige ramen vullen de ruimte met daglicht en een extra dimensie wordt gecreëerd door de aanwezigheid van een vide. Daaronder is de keuken gesitueerd, die door een muur wordt onttrokken aan de woonruimte. Het appartement telt twee slaapkamers, een ruime badkamer, separaat wc en een wasruimte. De ronde ramen in de binnenmuren voorzien de hal en vide van daglicht afkomstig van het binnenkoer. Het gehele appartement is voorzien van leistenen vloeren. Aan de buitenzijde van het appartement bevindt zich een gezamenlijke binnentuin op het zuidwesten en een garage met zolder.

Bronvermelding: Met dank aan Stichting Vrienden van Oud Hillegom 
Fotografie & Interieurontwerp Visuals: Marie-José van den Ende
Visuals: VKV Visuals, Machteld van Ketwich Verschuur

***

Kloosterhof

Situated in Hillegom, North-Holland, this apartment is located in the former St. Joseph Residence, at the foot of the Burgemeester van Nispenpark. Today, this remarkable building bears the name Kloosterhof. The construction of the St. Joseph Residence, originally intended as a Deacon’s House, started on 16 August 1907. Until the end of the 19th century, Hillegom already had a Deacon’s House, located at the Hoofdstraat. This house was quite primitive, which did not escape the attention of those involved in the caretaking. Among them was Mr. J.C. van Grossel, pastor of the parish around 1876. It was this gentleman who took the initiative to establish a new Deacon’s House. When he celebrated his Golden Jubilee, the pastor donated a considerable sum for the construction of the St. Joseph Residence. As a result, the residence is located a stone’s throw away from the Catholic churches of St. Joseph and St. Martin. The design of the building was left to architect Carel Robbers, who at the beginning of the 20th century designed several churches and chapels, monastic complexes and schools.

On the 24th of August 1909, the first Franciscan Sisters arrived in Hillegom and took up residence there. The sisters were entrusted with the care of the needful and they also took care of the district nursing. Due to a shortage of accommodation in 1928, a new wing was added. As a result of the growing unrest in Europe, a larger number of sisters were sent to the St. Joseph residence in 1939 to be taught nursing. When the war broke out, the district nursing service was transformed into the ‘Stichting Wit-Oele Kruis’ (White-Cross foundation). St. Joseph’s played an important role in the Resistance: the district nurses distributed underground magazines in between jobs and the rector, Father Monaldus, is widely believed to have carried weapons under his brown habit. In addition, the central hall was often used for secret meetings and the sisters provided shelter to people in hiding.

The front view of this municipal monument, popularly known as the ‘Joseph House’, still shows the original purpose of the building. A statue of St. Joseph with a child is cut out of the dark red brick façade. The division of the windows indicates the layout of the former rooms, and the upper lights of the window frame contain the original stained glass. On the north side of the building, tall slender windows remind of the presence of the chapel, where the apartment now is located. During the conversion in 1998, the inner courtyard was fitted with a stainless-steel staircase and a glass roof, creating a particularly light space.

The apartment is situated in the former chapel and is characterised by a remarkable living space: a five-and-a-half metre tall ceiling provides everyone with a numinous experience. High, step-shaped windows fill the space with daylight and an extra dimension is created by the presence of a void. Underneath is the kitchen, which is separated from the living area by a wall. The apartment has two bedrooms, a spacious bathroom, a separate toilet and a laundry room. The round windows in the inner walls provide the hall and void with daylight from the inner courtyard and the whole apartment has slate floors. Outside the flat there is a communal courtyard garden facing South-West and a garage with extra storage in the attic.

Source: Special thanks to the Friends of Old Hillegom Foundation
Photography & Interior Design Visuals: Marie-José van den Ende
Visuals: VKV Visuals, Machteld van Ketwich Verschuur


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Nationaal Monumenten Portaal.