Leiden

TYPE

Monument

KAMERS

11

LOCATIE

Leiden
Adres: Nieuwsteeg 2
Vraagprijs: 2.800.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar:
Ligging: in centrum
Oppervlakte: 435 m²

Unieke monumentale woning met uitzonderlijke grote en fraaie stadstuin te koop

Bij dit object is de tuin misschien wel nog unieker dan de woning zelf! Op een rustig, autoluw en sfeervol plekje in het hart van het historisch centrum van Leiden treft u een oase van rust. Een ommuurde stadstuin van maar liefst ca. 550 m2 met vrijwel volledige privacy. De woning is eveneens uniek te noemen. Een uitstekend onderhouden en volledig gerenoveerde monumentale woning (Rijksmonument) met een woonoppervlakte van maar liefst 435 m2. Een dergelijk object komt in Leiden maar hoogst zelden op de markt.

Leiden heeft een rijke geschiedenis met, net als veel andere steden in Nederland, een ongekende bloei tijdens de Gouden Eeuw. Leiden had ook de eerste universiteit van Nederland en achter het beroemde 16e-eeuwse Academiegebouw kunt u de even oude ‘Hortus Botanicus’ bezoeken. Wie vandaag de dag door het historisch centrum van Leiden wandelt, langs de vele prachtige grachten en monumentale gebouwen, herkent direct deze rijke historie. Maar anno 2022 is Leiden ook een bruisende stad met vele musea, theaters, sfeervolle terrassen aan het water, winkels, horeca en nog veel meer. En Leiden ondergaat de laatste jaren een ware metamorfose met nieuwe ondergrondse parkeergarages, minder verkeer in de binnenstad en nieuwe inrichting van wegen en parken waaronder het prachtige ‘Singelpark’( een wandeling van 6 km langs de buitensingels van Leiden).
Terug naar de Nieuwsteeg 2. De huidige eigenaren kochten dit vervallen object in 2005 en zijn direct begonnen met het voorbereiden van de eerste grote renovatie. Deze vond plaats in 2007. De tweede grote renovatie vond plaats in 2011 en sindsdien zij er nog de nodige aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Een meer gedetailleerd overzicht van de renovaties en verbouwingen, alsmede een bouwkundig rapport van de woning, sturen wij u toe bij het maken van een bezichtigingsafspraak.

Het resultaat van al deze investeringen, in zowel het huis als de tuin, is het best te waarderen middels de onlinepresentatie. De foto’s, de video, de 360 graden foto’s, de dronefoto’s en de plattegronden geven alles bij elkaar een uitstekend beeld van dit bijzondere object. Voor geïnteresseerden hebben wij tevens een gedetailleerde bouwhistorische beschrijving beschikbaar welke is opgesteld door Bureau Monumenten en Archeologie.

Beknopte omschrijving:
– De tuin: deze is dusdanig groot dat deze een eigen omschrijving verdient. Allereerst valt op de hoge mate van privacy; de tuin is ommuurd en aan de achterzijde begrensd door de achtergevel van het achtergelegen hofje. De tuin is zéér fraai aangelegd maar wel zodanig dat deze relatief eenvoudig te onderhouden is, o.a. met veel droogte bestendige planten. Opvallend zijn o.a. de volwassen vijgenboom, enkele appel- en perenbomen, de vlieren en een prachtige oude blauwe regen. Uit de oude waterkelders kan sproeiwater worden opgepompt. De tuin heeft meerdere terrassen en zitplekjes om te kunnen kiezen tussen zon of schaduw. Verder treft u o.a. een kas met automatische besproeiing, een buitendouche met warm water en twee schuren met ruimte voor fietsen en tuingereedschap.

– Het huis: Op de begane grond treft u een vijftal grote ruimtes met ieder een eigen functie. Bij binnenkomst rechts een prachtige stijlkamer aan de straatzijde met schouw en origineel sierstucplafond. Bij binnenkomst links, eveneens aan de straatzijde, de iets hoger gelegen ‘opkamer’ met uitzicht op de tuin en schitterende lichtinval (ideaal als atelier of werkkamer).
Aan de tuinzijde rechts, in open verbinding met de stijlkamer een heerlijke woonkamer met schouw en balkenplafond en openslaande deuren naar de tuin. Aan de tuinzijde links treft u de riante en luxe open keuken met een tweetal deuren naar de tuin en toegang tot de grote kelder en de sfeervolle eetkamer, eveneens met schouw en openslaande deuren naar de tuin.

Op de verdiepingen treft u o.a. een 7-tal ruime (slaap-)kamers en badkamers.

Al met al een object dat u móet bezichtigen om een compleet beeld te krijgen en om de sfeer van het huis en de tuin te kunnen appreciëren.

++++++++++

For sale, a unique monumental house with exceptionally large and beautiful city garden

With this property, the garden is just possibly even more unique than the house itself! Here, in a quiet, car-free and atmospheric location in the heart of the historic centre of Leiden, you will find an oasis of calm. A walled city garden of 550 m2 offering almost complete privacy. The house is also unique. A well maintained and fully renovated monumental house (National Monument) with a living area of 435 m2. Properties of this quality very rarely appear on the market in Leiden.

Leiden has a rich history, with an unprecedented period of prosperity during the Golden Age, just like many other cities in the Netherlands. Leiden also had the first university in the Netherlands, and behind the famous 16th century Academy building, you can visit the equally old ‘Hortus Botanicus’. Today, anyone who strolls through the historic centre of Leiden, past the many beautiful canals and monumental buildings, will immediately recognise this rich history. But today’s Leiden is also a bustling city with many museums, theatres, atmospheric waterside cafés, shops, restaurants and much more. And Leiden has undergone a true metamorphosis in recent years with new underground car parks, less traffic in the city centre and newly laid out roads and parks. including the beautiful ‘Singelpark’ (a 6 km walking route along the outer canals of Leiden).

Back to Nieuwsteeg 2. The current owners bought this dilapidated property in 2005 and immediately started preparing the first major renovation. This took place in 2007. The second major renovation took place in 2011 and since then the necessary adjustments and improvements have been made. A more detailed overview of the renovations and alterations, as well as an architectural report of the property, will be sent to you when you make an appointment for viewing.

The result of all these investments, in both the house and the garden, can best be appreciated through the online presentation. The photos, the video, the 360 degree photos, the drone photos and the floor plans all together give an excellent impression of this special property. For those interested, we also have a detailed building archaeological description available, drawn up by Bureau Monumenten en Archeologie.

Brief description:
– The garden: this is so large that it merits its own description. First of all, the high degree of privacy; the garden is walled and bounded to the rear by the rear wall of the courtyard behind. The garden is very beautifully landscaped but in such a way that it is relatively easy to maintain, including many drought-resistant plants. Striking are, among others, the mature fig tree, some apple and pear trees, the elders and a beautiful old wisteria. Sprinkler water can be pumped from the old water cellars. The garden has several terraces and seating areas, so you can choose between sun or shade. Furthermore, there is a greenhouse with automatic watering, an outdoor shower with hot water and two sheds with space for bicycles and garden tools.

– The house: On the ground floor you will find five large rooms, each with its own function. On entering the house, on the street side to your right there is a beautiful period room with a fireplace and an original stucco ceiling. To your left when entering the house, also on the street side, there is the slightly raised ‘upper room’ with a view of the garden and stunning light (ideal as a studio or study).
On the garden side, in open connection with the period room, there is a splendid living room with fireplace and beamed ceiling and French doors to the garden. On the garden side to the left you will find the spacious and luxurious open kitchen with two doors to the garden and access to the large cellar and the stylish dining room, also with fireplace and doors to the garden.

On the upper floors you will find, among other things, 7 spacious (bed)rooms and bathrooms.

All in all, a property that you must see in order to obtain a complete picture, and to appreciate the atmosphere of the house and the garden.


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.