Prinsengracht 1099 B - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

6

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Prinsengracht 1099 B
Vraagprijs: 1.780.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1745
Ligging: aan water, aan rustige weg, in centrum, vrij uitzicht
Oppervlakte: 207 m²

ORLANDO – Dit monumentale pand herbergt een ruim opgezet drie-laags bovenhuis van 207 m² met veel licht en grote kamers. Bijzonder is dat de woonverdieping gelegen is op de bovenste verdieping, bij het zonnige dakterras wat beschut tussen de twee dwarskappen ligt. Op de eerste en tweede verdieping zijn in totaal vier slaapkamers, waarvan thans één in gebruik als werkkamer. Drie van de vier van deze kamers hebben eigen sanitair, dit is een gevolg van het voormalige gebruik als hotel. Een bijzonder sfeervol geheel op een unieke en zeer gewilde locatie. De VvE bestaat uit twee leden en het pand staat op eigen grond.

Nieuwsgierig geworden? Ervaar de volledige woonbeleving op onze website of download ons magazine. *See English translation below *

Rondleiding
Dit drie-laags bovenhuis heeft een gezellige woonkamer en keuken op de derde verdieping. De verdieping is ruim opgezet en heeft een oppervlakte van ruim 65 m². Het eetgedeelte bevindt zich aan de voorzijde en biedt een prachtig uitzicht over de Prinsengracht. De keuken is centraal gelegen en vormt het hart van de ruimte en verbindt het eet- met het woongedeelte. Het woongedeelte heeft als bijzonderheid een nokhoogte van 4.60 meter en grote daklichten die veel licht binnenlaten.
Op de tweede verdieping bevinden zich twee royale kamers van circa 25 m² met een badkamer in het midden. De kamer aan de voorzijde is momenteel een prachtige werkkamer met drie ramen op het zuiden aan de gracht. De badkamer is voorzien van een ligbad, douche, dubbele wastafel, toilet en wasmachineaansluiting.
Op de eerste verdieping vind je eveneens twee grote kamers met eigen sanitair die teruggrijpen op de historie van het hotel. De kamers zijn bijna identiek en hebben beide een badkamer met ligbad, douche, toilet en wastafel.
Het dakterras van circa 15 m² biedt veel zon, privacy en een prachtig uitzicht over de stad. Door de beschutte ligging is het dakterras een groot deel van het jaar te gebruiken, in tegenstelling tot de meeste dakterrassen in de stad.

Wat de bewoner gaat missen
“Onze favoriete plek is aan de voorzijde op de derde verdieping. Als je de luiken opent, zit je daar geweldig in de zon met een fraai uitzicht op de gracht en om de hoek is Carré te zien.”

Buurtgids
Gelegen aan één van de hoofdgrachten om de hoek bij het Amstelveld en de Utrechtsestraat.
Dat Amsterdam veel te bieden heeft voor cultuur en muziekliefhebbers is bekend, veel is vanaf het de Prinsengracht met een korte wandeling te bereiken, zoals Carré, De Stopera, Pathé Tuschinsky, Het Concertgebouw en ook veel musea liggen eveneens in de wandel range, van het Allard Pierson- het Rijksmuseum en de Hermitage tot Onze Lieve Heer op Zolder.
Net over de Magere Brug in de tuin van de Hermitage wordt iedere zaterdag een markt gehouden met streekproducten en op maandag is er de Bloemenmarkt op het Amstelveld.
De Utrechtsestraat heeft naast het goede winkelaanbod een culinair karakter, zo hebben Zoldering en De Juwelier van Michelin een ster gekregen en het restaurant Spectrum onderdeel van het Waldorf Astoria zelfs twee.

Bij de presentatie van deze woning op onze website, hebben we de leukste hotspots in de buurt verzameld.

Bijzonderheden
• Gebruiksoppervlakte wonen circa 207 m²
• Dakterras circa 15 m² met veel zon en privacy
• Vier slaapkamers van formidabele omvang met eigen sanitair
• Uitstekend familie huis
• Monumentale wenteltrap
• Gelegen op eigen grond en fundering is hersteld
• Servicekosten VvE € 250,- per maand
• Airconditioning in de twee slaapkamers gelegen aan de gracht
• Rijksmonument daterend uit circa 1688, bekend onder nummer 4484
• Rijksbeschermd stadsgezicht
• Onderdeel UNESCO Werelderfgoed

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Monumenten Portaal, Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met betrekking tot mogelijke subsidies.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

———————————-

ORLANDO – This monumental building houses a spacious three-story upper house of 207 sqm with lots of light and large rooms. A special feature is that the living floor is located on the top floor, close to the sunny roof terrace which is located in between the two transepts. On the first and second floors, there are a total of four bedrooms, of which one is currently used as a study. Three of the four rooms have their own bathroom, which is a result of the former use as a hotel. A particularly attractive property in a unique and highly sought-after location. The HOA consists of two members and the property is located on freehold land.

Grown curious? Experience the full experience on our website or download our magazine.

A tour
This three-story upper house has a cozy living room and kitchen on the third floor. The floor is spacious and has a usable floor area of over 65 sqm. The dining area is located at the front and offers a beautiful view over the Prinsengracht. The kitchen is centrally located and forms the heart of the room and connects the dining and living area. The living area has the special feature of a ridge height of 4.60 meters and large skylights that let in lots of light.
On the second floor, there are two generous rooms of about 25 m² with a bathroom in the middle. The room at the front is currently a beautiful study with three windows facing south on the canal. The bathroom has a bathtub, shower, double sink, toilet, and washing machine connection.
On the first floor, you will also find two large rooms with private bathrooms that hark back to the history of the hotel. The rooms are almost identical and both have a bathroom with a bathtub, shower, toilet and sink.
The roof terrace of about 15 m² offers plenty of sun, privacy, and a beautiful view of the city. Due to its sheltered location, the roof terrace can be used for much of the year, unlike most roof terraces in the city.

What the resident is going to miss
“Our favorite spot is at the very front on the third floor. If you open the shutters, you sit there enjoying great sunshine with a nice view of the canal and just around the corner you can see Carré.”

neighborhood
Located on one of the main canals around the corner from Amstelveld and Utrechtsestraat.
It is well-known that Amsterdam has much to offer for culture and music lovers, a lot can be reached from the Prinsengracht with a short walk, such as Carré, The Stopera, Pathé Tuschinsky, The Concertgebouw, and also many museums are in the walking range from the Allard Pierson- the Rijksmuseum and the Hermitage to Our Lord in the Attic.
Just across the Magare Brug in the garden of the Hermitage, a market with local produce is held every Saturday and on Mondays there is the Flower Market on the Amstelveld.
The Utrechtsestraat has a culinary character in addition to its good shopping, for example, Zoldering and De Juwelier have been awarded a star by Michelin and the restaurant Spectrum part of the Waldorf Astoria even two.

We have collected the best hotspots in the area on our website.

Specifications
– Usable floor area of approximately 207 sqm
– Roof terrace approximately 15 sqm with lots of sun and privacy
– Four bedrooms of formidable size with a private bathroom
– Excellent family home
– Monumental spiral staircase
– Located on private land and the foundation is restored
– Service costs € 250, – per month
– Air conditioning in the two bedrooms facing the canal
– National monument dating from approximately 1688, known under number 4484
– Government-protected city scape
– Part of UNESCO World Heritage

For more information check the website of the National Monuments Portal, Restoration Fund and National Office for Cultural Heritage regarding possible subsidies.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas given are indicative only.
The Measuring Instruction is based on NEN2580. The Measuring instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The measurement instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in carrying out the measurement.

Prinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - AmsterdamPrinsengracht 1099 B - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.