Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

8

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Prinsengracht 156
Vraagprijs: 2.795.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1710
Ligging: in centrum
Oppervlakte: 335 m²

* English text below*

Een oase van rust biedt dit monumentale grachtenpand pand van circa 340 m² met een dakterras van 20 m², een prachtige ligging aan de Prinsengracht en uniek gesitueerd tegenover de Westerkerk en het Anne Frank Huis. Het is een goed onderhouden Rijksmonument, origineel gebouwd in de 18e eeuw, met een typisch Amsterdamse halsgevel met fraaie klauwstukken en ademt historie.

Doordat het pand altijd met veel aandacht is bewoond en in diverse stadia is gerenoveerd, komen authenticiteit en comfort allebei tot hun recht. De vele historische en authentieke details, zoals de originele trap, diverse schouwen en marmeren tegels in ontvangsthal versterken de ambiance van een grachtenpand. De entree met karakteristieke hardstenen stoep, trap en bankje is conform een klassiek grachtenpand.

Deze locatie is werkelijk een prachtig plekje om van het stadse leven genieten. Dit stijlvolle grachtenpand wordt namelijk omringd door leuke winkelstraatjes en vele gezellige cafeetjes en restaurants. Zo is de Noordermarkt dichtbij, waar elke zaterdag een grote biologische markt is. Maar ook nabij de Dam, de Negen Straatjes, de rustieke Brouwersgracht, Leliegracht en de bekroonde Haarlemmerstraat. Een van de allerbeste uitzichten en locaties binnen de grachtengordel van Amsterdam.

Indeling:
Het huis bestaat uit een voor- en achterhuis met afzonderlijke vloerniveaus en van elkaar afgescheiden door een lichthof. Op de bovenste etages zijn twee compleet ingerichte zelfstandige woonetages gerealiseerd met veel privacy.

Beletage:
Ontvangsthal; woonkeuken met moderne gietvloer, hoog plafond en stijlvolle Italiaanse keukenlijn (Varenna en SMEG) en nodigt uit om culinair de grenzen te verkennen. Deze keuken grenst ook aan de patio, wat een bijzondere ambiance geeft door de plezierige lichtinval. Vanuit het verhoogde vloergedeelte heeft u een picturaal uitzicht op de gracht door de grote hoge ramen; trap naar hoger gelegen masterbedroom in het achterhuis met een hoog plafond en prachtige schouw; apart toilet; trap naar beneden naar badkamer met vloerverwarming, ligbad, inloopdouche en wastafelmeubel.

1e etage:
Hier bevindt zich eerst de knusse woonkamer met sfeervolle houten vloerdelen. Het is echt puur genieten om in deze living rustig een goed boek te lezen met de historische grachtengordel aan uw voeten; overloop; slaapkamer; badkamer met douche, wastafelmeubel, toilet en vloerverwarming; grote slaapkamer in het stille achterhuis.

2e etage:
Extra brede overloop; woonkamer aan grachtzijde met open slaapgedeelte (dichte slaapkamer mogelijk); badkamer in tussenstuk met douche, wastafelmeubel, toilet en vloerverwarming; grote slaapkamer in het achterhuis.

3e etage:
Een grote woonruimte onder de kapconstructie met luxe keukenlijn en open zolder. Deze etage leent zich perfect voor een kantoorruimte. Hier thuis werken wordt een hobby, iets wat extra waarde geeft aan een huis in deze tijd. Aansluitend is er een uitbouw met wasruimte die toegang biedt tot een rustig gelegen dakterras. Dit hoog gelegen terras van 20 m² is verzorgd aangelegd en biedt prachtig uitzicht over de historische omgeving. Wat wenst u nog meer, zo midden in de stad?

Sousterrain:
Het huis heeft een zeer ruim souterrain met eigen entree vanaf de gracht. Deze zelfstandige ruimte is met circa 70 m² uitermate geschikt voor praktijk-, winkel- of atelierruimte. In dit sousterrain is een toilet met kitchenette aanwezig en binnendoor is er ook een toegang naar de beletage. Verder is er onder het achterhuis een aparte ruimte die zeer geschikt is als wijnkelder. Vanuit het sousterrain is ook de patio met bergkast toegankelijk.

Omgeving:
Het centrum van Amsterdam behoeft geen introductie, maar dit is wel echt een bijzonder stuk van de grachtengordel. Lekker rustig terwijl alles zich op loopafstand bevindt. De Noordermarkt, de Haarlemmerstraat, het Centraal Station, de pont naar filmmuseum Eye in het hippe Noord, de zaterdagmarkt op de Lindengracht en natuurlijk de hele Jordaan als achterland met de vele cafés, restaurants en gezelligheid. Via de IJtunnel of Piet Heintunnel bent u snel op de Ring A-10 op weg naar Schiphol, bossen en heide in ‘t Gooi of het strand.

Enkele bijzonderheden:
– Eigen grond, dus geen erfpacht
– Rijksmonument
– Gelegen in beschermd stadsgezicht
– Pand origineel omstreeks 1710 gebouwd
– Grotendeels uitgevoerd met dubbel glas
– Prachtige natuurstenen vloeren & houten vloer in woonkamer
– Gietvloer in keuken met vloerverwarming, in 2020 aangebracht
– Verwarming en warmwater via twee c.v.-ketels uit 2012
– Vloerverwarming in woonkeuken, badkamer en gang op 1e verdieping

Overzicht verbouwingen:
– In 1981 volledig naar de eisen van die tijd gerenoveerd wat betreft gas/water/elektra en riolering
– Het pannendak is in 1995 vernieuwd en geïsoleerd
– De hardstenen stoep en trap zijn in 1999 vernieuwd
– In 2012 is nieuwe Italiaanse keuken geplaatst op beletage
– In 2013 zijn de beletage, 1e en 2e etage volledig gerenoveerd inclusief nieuwe badkamers
– In 2015 is 3e etage gerenoveerd inclusief nieuwe keuken en is het dakterras inclusief dakbedekking vernieuwd
– In 2020 is de de volledige buitenkant met houtwerk en gevel geschilderd
– Sousterrainvloer geïsoleerd in 2020

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

————————————————————————————————————————————

An oasis of peace offers this monumental canal house building of almost 340m² with roof terrace of 20 m², a beautiful location on the Prinsengracht and uniquely situated opposite the Westerkerk and the Anne Frank House. It is a well-maintained national monument, originally built in the 18th century, with a typical Amsterdam neck façade with beautiful claw pieces and breathes history.

Because the property has always been inhabited with great attention and has been renovated in various stages, authenticity and comfort both come into their own. The many historical and authentic details, such as the original staircase, various fireplaces and marble tiles in the reception hall enhance the ambiance of a canal house. The entrance with characteristic stone sidewalk, staircase and bench is in accordance with a classic canal house.

This location is truly a wonderful place to enjoy the city life. This stylish canal house is surrounded by nice shopping streets and many cozy cafes and restaurants. For example, the Noordermarkt is close by, where every Saturday there is a large organic market. But also near dam square, the Negen Straatjes, the rustic Brouwersgracht, Leliegracht and the award-winning Haarlemmerstraat. One of the very best views and locations within the canal belt of Amsterdam.

Classification
The house consists of a front and back house with separate floor levels and separated by a light court. On the top floors are two fully equipped independent living floors realized with a lot of privacy.

Beletage
Reception hall; kitchen with modern cast floor, high ceiling and stylish Italian kitchen line (Varenna and SMEG) and invites you to explore the borders culinaryally. This kitchen is also adjacent to the patio, which gives a special ambiance due to the pleasant light. From the raised floor area you have a pictorial view of the canal through the large high windows; stairs to higher up master bedroom in the back house with a high ceiling and beautiful fireplace; separate toilet; stairs down to bathroom with underfloor heating, bathtub, walk-in shower and washbasin.

1st floor:
Here you will first find the cozy living room with attractive wooden floorboards. It is really pure enjoyment to quietly read a good book in this living room with the historic canal belt at your feet; overflow; bedroom; bathroom with shower, washbasin, toilet and underfloor heating; large bedroom in the quiet back house.

2nd floor
Extra wide landing; living room on the canal side with open sleeping area (closed bedroom possible); bathroom in an intermediate part with shower, washbasin, toilet and underfloor heating; large bedroom in the back house.

3rd floor
A large living area under the roof construction with luxury kitchen line and open attic. This floor is perfect for an office space. Working from home here becomes a hobby, something that gives extra value to a house in this day and age. Afterwards there is an extension with laundry room that provides access to a quietly located roof terrace. This high-rise terrace of 20 m² is well landscaped and offers beautiful views over the historic surroundings. What else do you want in the middle of the city?

Sousterrain
The house has a very spacious basement with its own entrance of the canal. This self-contained space is 70 m² is ideal for practical, retail or studio space. In this sousterrain there is a toilet with kitchenette and inside there is also an access to the entrance to the entrance. Furthermore, under the back house there is a separate room that is very suitable as a wine cellar. From the sousterrain is also the patio with storage cupboard accessible.

Environment
The center of Amsterdam does not need an introduction, but this is really a special part of the canal belt. Nice and quiet while everything is within walking distance. The Noordermarkt, the Haarlemmerstraat, the Central Station, the ferry to film museum Eye in the hip North, the Saturday market on the Lindengracht and of course the entire Jordaan as a hinterland with the many cafes, restaurants and conviviality. Via the IJtunnel or Piet Heintunnel you are quickly on the Ring A-10 on your way to Schiphol, forests and heathland in ’t Gooi or the beach.

Some details:
– Private land, so no leasehold
– National Monument
– Located in protected cityscape
-Building originally built around 1710
– Largely equipped with double glazing
– Beautiful natural stone floors & wooden floor in living room
– Cast floor in kitchen with underfloor heating, installed in 2020
– Heating and hot water via two central heating boilers from 2012
– Underfloor heating in kitchen, bathroom and hallway on 1st floor

Overview renovations:
– Completely renovated in 1981 according to the requirements of the time in terms of gas/water/electricity and sewerage
– The tiled roof was renewed and insulated in 1995
– The stone sidewalk and stairs were renewed in 1999
– In 2012, new Italian cuisine was placed on prevent
– In 2013 the beletage, 1st and 2nd floors were completely renovated including a new bathrooms
– In 2015 the 3th floor was renovated including new kitchen and the roof terrace including roofing has been renewed
– In 2020, the entire exterior was painted: woodwork and façade
– Sousterrain floor insulated in 2020

This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own duty to investigate all matters that are of interest to him or her. With regard to this property, the real estate agent is an advisor to the seller. We advise you to hire an expert (NVM) broker who will guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make them known to your purchasing broker in a timely manner and to carry out independent research on this. If you do not engage an expert representative, you consider yourself competent enough according to the law to be able to oversee all matters of interest. The NVM conditions apply.


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Nationaal Monumenten Portaal.