Landgoed-Trompenburgh

Nationaal Monumenten Portaal:

voor iedereen die een monument

wil beleven, kopen of huren.

Landgoed-Trompenburgh

Deelnemende organisaties

In 2013 nam een aantal monumentenorganisaties het initiatief tot de oprichting van de NMo. Deze monumentenorganisaties vormen nu de leden van de NMo:

De NMo heeft een open toetredingsstructuur en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven. Deelnemende organisaties kunnen gebruik maken van de diensten zoals professioneel advies, taxaties etc. Tevens hebben leden de mogelijkheid om via de NMo onderdeel uit te maken van nieuwe ontwikkelingen in het monumentenveld. Hiernaast zet de NMo zich in voor gezamenlijke inhoudelijke belangenbehartiging voor de leden en de sector.

Wilt u meer informatie of weten of uw organisatie lid kan worden? Mail dan naar info@nationalemonumentenorganisatie.nl.

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Nationaal Monumenten Portaal.