Generaal de Bons Kazerne

TYPE

Monumentaal

CAPACITEIT

750

LOCATIE

Grave

De Generaal De Bonskazerne is een Rijksmonument net buiten de bebouwde kom van Grave. Het bestaat uit een militair gebouwencomplex in expressionistische stijl met een oppervlakte van 20.000 m2. De kazerne werd kort voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd en zou plaats bieden aan twee bataljons infanteristen, in totaal zo’n 1.200 militairen. Voordat die hun intrek konden nemen vielen de Duitsers ons land binnen en eigenden zich de kazerne toe. Na 1945 kwam de Nederlandse Landmacht terug op de kazerne om er troepen voor de inzet in Nederlands-Indië op te leiden.
Op 30 april 1997 vertrokken de laatste militaire gebruikers (de 160 Zware Transportcompagnie) uit de kazerne naar Nunspeet.

Diverse gebouwen, waaronder slaapgebouwen, eetzaal, theaterzaal etc, bevinden zich om een grote appelplaats.


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.