Landgoed Schakenbosch

TYPE

Monumentaal

CAPACITEIT

200

LOCATIE

Leidschendam

Toen in 1939 de Stichting Hulp en Heil (een inrichting voor Zenuw- en Geestesziekten) zich op het terrein vestigde, is het park in Engelse landschapsstijl aangelegd dat een belangrijke bufferfunctie is gaan vervullen.

In de laatste functie is het gebouw onder de naam Schakenbosch een behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Ontwikkelaar een plan heeft voor woningbouw uitgewerkt met aandacht voor het groene karakter en de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Alle activiteiten die plaatsvinden dienen te worden voorgelegd aan eigenaar. Voorzieningen als water en gas / electra in beperkte mate aanwezig in pand.


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.