nmo leden 1

Monumentenportaal:

voor iedereen die een monument

wil beleven, kopen of huren.

nmo leden 1
BOEi

De inspiratie voor de gedreven organisatie achter BOEi bloeide op in de jaren negentig van de vorige eeuw. De interesse en waardering voor het industrieel erfgoed van Nederland namen in die dagen eindelijk toe.

Brabants Landschap

Brabants Landschap zet zich in voor natuur, landschap en erfgoed in de provincie Noord Brabant.

 

Het Oversticht

Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. De brede expertise van Het Oversticht maakt een integrale aanpak van vraagstukken mogelijk.

De Landelijke Federatie het Behouden Huis

De Landelijke Federatie het Behouden Huis is een overkoepelend overlegorgaan waarbij organisaties op het gebied van monumentenbehoud zijn aangesloten.
 

LandschappenNL

Het samenwerkingsverband LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer op bovenprovinciaal, interprovinciaal en nationaal niveau.

Monumenten Beheer Brabant

Monumenten Beheer Brabant houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is dé beweging van mensen met hart voor de natuur. We willen mensen, van jong tot oud, in het hart raken en de fascinatie voor de natuur delen met en via onze achterban.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 265.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.

stichting Geldersch Landschap & Kasteelen

Ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in Gelderland zijn aan de zorg toevertrouwd van de stichting Geldersch Landschap & Kasteelen.
 

Stichting Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap zet zich in voor de bescherming van de natuur en het erfgoed in Drenthe.
 
 

Stichting Het Utrechts Landschap

Stichting Het Utrechts Landschap zet zich in voor het versterken en behouden van de natuur in de provincie Utrecht.
 
 

Stichting het Limburgs Landschap

Het Limburgs Landschap heeft als doel het veiligstellen van waardevolle landschappen en natuurgebieden in Limburg. Dit doet de stichting door aankoop van die gebieden met allen het voeren van een uitgekiend beheer.

Stichting Pieterskerk Leiden

Stichting Pieterskerk Leiden is eigenaar van het bijna 900 jaar oude monument; hét ijkpunt van Leiden.
 

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel

De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. (UMS) zet zich in voor restauratie en behoud van monumenten in de stad en provincie Utrecht.

Vereniging De Hollandse Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland.

Vereniging Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven.

Wordt lid van de NMo

Lid worden? De NMo bied onderlinge samenwerking en bundeling van krachten. Uw organisatie kan groeien met mogelijke uitbreidingen van de eigen monumenten. Klik op de knop en wordt lid.

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.