Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Vereniging

De Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is een vereniging met bij de oprichting zes en inmiddels zestien leden (Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Hendrick de Keyser, Staatsbosbeheer, Landschappen NL, BOEi, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV, NV Monumenten Beheer Brabant, Landelijke Federatie Het Behouden Huis, Stichting het Utrechts Landschap, Stichting de Utrechtse Molens, Stichting Kasteel Loenersloot, Het Zeeuws Landschap, Stichting Het Drentse Landschap, het Oversticht en Stichting het Limburgs Landschap) en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven. De leden betalen een jaarlijkse contributie; zij hebben geen individueel belang of recht ten aanzien van een eventueel door de vereniging opgebouwd vermogen. 

De NMo werkt volgens de volgende vier strategische hoofdlijnen

 • Verwerving en beheer en behoud

Overheden zien het beheer van monumenten niet langer tot hun kerntaak. De NMo is het logische aanspreekpunt voor het afstoten van pakketten van monumenten door overheden. De NMo staat immers midden in het professionele monumentenveld en zit dicht op het publiek. De NMo vormt zo een voor de hand liggend alternatief dat aanslaat in deze tijd waar naast afslanking bij de overheid, ook grote belangstelling voor monumentenbehoud bestaat bij het publiek. Het beheer en de exploitatie van de monumenten is de verantwoordelijkheid van het uitvoeringsorgaan van de NMo, Monumentenbezit.

Monumentenbezit is een landelijke opererende stichting die zich inzet voor het behoud van cultureel erfgoed door verwerving, restauratie en exploitatie van beschermde bouwwerken. De portefeuille van Monumentenbezit bestaat uit zeer diverse monumenten verspreid over heel Nederland. Vrijwel ieder type monument is vertegenwoordigd; kerken, kastelen, buitenplaatsen, vestingwerken, ruïnes, woonhuizen, gedenknaalden en grafmonumenten. Samen met de beheerders en huurders streeft Monumentenbezit ernaar om haar monumenten en de bijbehorende verhalen onder de aandacht te brengen bij een zo breed mogelijk publiek.

 • Vertegenwoordiging

De NMo ontwikkelt zich als een vertegenwoordigend orgaan van haar leden. Zij brengt gedeelde inhoudelijke belangen onder de aandacht en zoekt samenwerking waar dat ten goede komt van de monumentensector als geheel. Tevens zet de NMo zich in voor het vergroten van de zichtbaarheid van ontwikkelingen op het gebied van het beheer en behoud van monumenten.

 • Dienstverlening

De NMo ontwikkelt zonder winstoogmerk diensten, zoals cursussen, taxaties, inspecties en second opinions ten behoeve van de gehele sector. Eveneens levert de NMo advies op het gebied van herbestemming en planning, uitvoering van restauratiewerkzaamheden en juridische zaken. De NMo gebruikt hierbij zoveel mogelijk de expertise van de leden en verankert geleidelijk specifieke expertise in de eigen organisatie. Dit geschiedt uitdrukkelijk zonder winstoogmerk, zoals is vastgelegd in de statuten.

 • Fondsverwerving en vermogensbeheer

De NMo voert professioneel vermogensbeheer over het verworven vermogen. Tevens richt de NMo zich op fondsen, sponsoring en filantropie om zo aanvullende inkomsten te verkrijgen, veelal voor projecten of individuele objecten. Ook schenkingen en nalatenschappen worden door de NMo beheerd en duurzaam aangewend voor monumentenbehoud.

 

Directie & Bestuur

Directie NMo

 • Marlo Reeders, directeur van de NMo

 

Medewerkers NMo

 • Angela Schoonderbeek, coördinator bedrijfsvoering
 • Richard Jansen, Admin./Controller
 • Arne Tiemersma, adviseur Nationaal Monumenten Portaal

 

Bestuur NMo

 • Anton Valk, voorzitter (onafhankelijk)
  voormalig directeur Abellio, lid Raad van Toezicht Het Scheepvaartmuseum
 • Johan Blom
  Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV, directeur
 • Carlo Huijts
  Vereniging Hendrick de Keyser, directeur
 • Menno Brandt
  Staatsbosbeheer, afdelingshoofd Landschap, Cultuurhistorie & Gebouwen
 • Sylvia Pijnenborg
  BOEi, adjunct-directeur
 • Peter van den Tweel
  Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, directeur
 • Marc van den Tweel
  Natuurmonumenten, directeur

 

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

 • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
 • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
 • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
 • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
 • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).