Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Over NMo

Het doel van de Nationale Monumenten organisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. De NMo doet dit door de kennis en expertise in de monumentensector te verenigen en door op landelijke schaal monumenten te verwerven. Hierbij beperkt de NMo als enige monumentenorganisatie in Nederland zich niet tot een thema of een regio. Zo biedt de NMo een onderkomen aan monumenten die buiten het bereik van bestaande organisaties voor monumentenbehoud vallen en wordt de wens vervuld versnipperde slagkracht te bundelen.

Tijdlijn oprichting

Gedachten over de noodzaak van een landelijke monumentenorganisatie zonder winstoogmerk kwamen in 2011 in een stroomversnelling toen minister Donner aankondigde het grootschalig bezit van monumenten, waarin geen overheidsdiensten gevestigd zijn, niet langer als kerntaak voor de overheid te beschouwen. Hierdoor zou voor steeds meer overheidsgebouwen een nieuwe eigenaar gezocht moeten worden. Daarnaast nam de overheid het initiatief tot verdere professionalisering van de organisaties voor monumentenbehoud.

In 2013 werden door zes grote monumentenorganisaties voorbereidingen gestart voor de oprichting van de Nationale Monumentenorganisatie. In diezelfde periode meldde de Rijksoverheid tientallen monumenten met een groot cultuurhistorisch belang te willen afstoten. Naast de oprichting van de NMo werd voor het beheer van verworven monumenten de stichting Monumentenbezit opgericht.

Op 1 mei 2015 werden de directeuren van Monumentenbezit en de NMo benoemd.

Op 8 december 2015 stemde de Tweede Kamer in met de verkoop van 29 Rijksmonumenten aan de NMo.

Op 15 januari 2016 tekende minister Blok de notariële akte van levering.

De omvang van de NMo maakt professioneel vermogensbeheer mogelijk, vergelijkbaar met de National Trust en English Heritage in Engeland. De NMo is geassocieerd lid van de International National Trusts Organisation (INTO). De Nationale Monumentenorganisatie en haar leden zetten monumenten in heel Nederland op de kaart. Klik hier voor een overzicht van de monumenten.

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).