Sarphatipark 43 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

9

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Sarphatipark 43
Vraagprijs: 2.450.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1887
Ligging: aan park, aan rustige weg, in centrum, vrij uitzicht
Oppervlakte: 297 m²

SARPHAAT – Een gemeentelijk monument bestaande uit een dubbel benedenhuis met tuin en terras, twee verhuurde woningen op de tweede en derde verdieping en een deels leeg op te leveren kap. Het pand is gelegen in het midden, en aan de rustige zijde van het park en op eigen grond. De benedenwoning wordt leeg opgeleverd en is zeer sfeervol en goed onderhouden en meet circa 158 m², met op de eerste verdieping de woonkamer met fantastisch uitzicht over het park en op de begane grond drie ruime slaapkamers en een tuin met tuinhuis en berging. Het pand biedt mogelijkheden voor ontwikkeling, het is niet kadastraal gesplitst.

De volledige woonbeleving is te ervaren op onze website of download ons magazine. Via onze website is eenvoudig zelf een bezichtiging in te plannen. *See English translation below *

Rondleiding
Opmerkelijk aan dit dubbele benedenhuis is dat de oorspronkelijke woonverdieping zich op de eerste etage bevindt. Dit is begrijpelijk, gezien het hierdoor geniet van een schitterend uitzicht over het Sarphatipark. De openslaande deuren en het balkon aan de voorzijde zorgen ervoor dat het park voelt alsof het aan je voeten ligt.
De woonkamer strekt zich uit over de volle breedte van het huis en kenmerkt zich door een riante hoogte, waardoor de ruimte een extra gevoel van grandeur uitstraalt. Dit wordt versterkt door de elegante visgraatvloer met bies, de sfeervolle open haard en de originele, nog intacte, schouw. Aan de achterzijde bevindt zich de moderne open keuken, uitgevoerd in stijlvol matzwart en voorzien van veel inbouwapparatuur. De keuken is efficiënt ingericht met op maat gemaakte kasten in de uitbouw, die tevens toegang biedt tot een terras dat zowel ’s ochtends als in de zomer ’s avonds zon ontvangt.
De slaapverdieping bevindt zich op de begane grond en huisvest drie ruime slaapkamers. De voorste kamer, momenteel in gebruik als werkkamer, ademt sfeer uit dankzij de ingebouwde kasten, het fraaie parket en de decoratieve plafondsierlijsten. Centraal gelegen is een ruime badkamer met dubbele inloopdouche, die via en-suite deuren verbonden is met de rustige en koele slaapkamer aan de achterzijde. De derde slaapkamer, gelegen in de uitbouw, heeft een deur naar de tuin. Onder deze kamer bevindt zich de wijnkelder. Een gedeelte van de uitbouw dient als een kastenkamer voor de hoofdslaapkamer.

Verhuurde woningen
De woning op de tweede verdieping is te bereiken via een apart trappenhuis en is ongeveer 68 vierkante meter groot en bestaat uit een keuken aan de voorzijde, woonkamer en een slaapkamer en badkamer aan de achterzijde Het balkon achter is bereikbaar via de slaapkamer, het balkon voor via de openslaande deuren in de woonkamer. Het appartement is gedateerd en verhuurd voor € 757,50 per maand.
Op de derde verdieping is een woning die sinds 1977 is verhuurd en circa 70 vierkante meter groot is. Dit appartement heeft nog de originele indeling met aan de achterzijde de keuken en slaapkamer en aan de voorzijde de woonkamer en de tweede (slaap-)kamer. Dit appartement heeft een balkon aan de achterzijde en is in zeer eenvoudige staat en is verhuurd voor € 620,32 per maand.
De kapverdieping heeft een grote hoogte en heeft nog de oude lattenbergingen. Eén daarvan is van de begane grond. De overige behoren aan de tweede en derde verdieping toe.

Wat de bewoners gaan missen
“Onze meest geliefde plekjes zijn de twee balkons op de woonetage op 1-hoog. De zon komt in de ochtend, voor het ontbijt, op het voorbalkonnetje met uitzicht op het park en einde middag komt de zon op het achterbalkon en kun je daar heerlijk borrelen en eten”

Buurtgids
De Pijp werd eind 19e eeuw aangelegd om huisvesting te bieden aan nieuwkomers die naar de hoofdstad trokken voor werk. De vader van Freddy Heineken opende hier in 1886 de Heinekenbrouwerij. De eerste arbeiderswoningen, rondom de Albert Cuypstraat, werden snel en voordelig gebouwd. Later werden daar, richting de Diamantbuurt, door Berlage huizen in de Amsterdamse School-stijl aan toegevoegd. Er wordt gezegd dat de buurt zijn naam te danken heeft aan de lange rechte straten, die de vorm van een pijp hebben.
De Albert Cuypmarkt en het Sarphatipark zijn bepalend voor dynamiek van De Pijp. Kunstenaars en schrijvers zoals Piet Mondriaan, Carel Willink en Gerard Reve woonden en werkten hier. De levendige, gemixte populatie bracht vele cafés en eethuisjes naar de wijk. Tegenwoordig staat de wijk bekend als het Quartier Latin van Amsterdam, met nog steeds veel dynamiek diverse restaurants zoals Brut de Mere, Yamazato, Arles, het Peruaanse NAZKA en authentieke bistro’s zoals Petit Caron.

Bijzonderheden
• Eén kadastraal object bestaand uit drie woningen, gelegen op eigen grond
• Rustig gelegen met uniek uitzicht over het park
• Benedenhuis van circa 158 m² met fijne terrassen en een romantische tuin, wordt leeg opgeleverd
• Gelegen aan de rustige zijde van het park en op eigen grond
• Woning op de tweede verdieping verhuurd voor € 757,50 per maand en woning op de derde verdieping verhuurd voor € 620,32 per maand
• Er zijn geen energielabels, het betreft een gemeentelijk monument
• Originele fundering (code 2 uit 1997)
• Gemeentelijk monument en – beschermd stadsgezicht

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

—————————–

SARPHAAT, designated as a municipal monument, encompasses a double ground-floor residence with a garden and terrace, two rented apartments on the second and third floors, and a partially vacant attic space. Situated in the heart and on the tranquil side of the park, the property rests on freehold land. The ground-floor residence, approximately 158 m², will be delivered vacant, offering an enchanting and well-maintained ambiance. With the living room on the first floor boasting a breathtaking park view and three spacious bedrooms on the ground floor, including a garden with a garden house and storage, the property presents development potential as it has not been cadastral split.

For a complete immersive experience, visit our website or download our magazine.

Tour
What distinguishes this double ground-floor residence is the original placement of the main living floor on the first level, intelligently providing a magnificent view over Sarphatipark. The French doors and balcony at the front create a sensation of the park lying at your feet. The living room spans the full width of the house, characterized by generous height, exuding an extra sense of grandeur. This is further accentuated by the elegant herringbone floor with border, the atmospheric fireplace, and the original, still intact, mantelpiece. At the rear, you’ll find the modern open kitchen, styled in chic matte black and equipped with various built-in appliances. The kitchen is efficiently designed with custom cabinets in the extension, providing access to a terrace that receives morning and evening sun in the summer.
The sleeping quarters are on the ground floor, housing three spacious bedrooms. The front room, currently utilized as a study, exudes charm with built-in closets, beautiful parquet flooring, and decorative ceiling moldings. Centrally located is a spacious bathroom with a double walk-in shower, directly connected via en-suite doors to the peaceful and cool bedroom at the rear. The third bedroom, situated in the extension, has a door to the garden. Beneath this room lies the wine cellar. A portion of the extension serves as a dressing room for the master bedroom.

Rented apartments
The second-floor apartment, accessible via a separate staircase, measures approximately 68 square meters. It comprises a kitchen at the front, a living room, and a bedroom and bathroom at the rear. The rear balcony is accessible from the bedroom, and the front balcony is accessible through French doors in the living room. The apartment is dated and rented for €757.50 per month.
On the third floor is an apartment rented since 1977, approximately 70 square meters in size. This apartment retains its original layout with the kitchen and bedroom at the rear and the living room and second (bed)room at the front. It features a rear balcony and is in very basic condition, rented for €620.32 per month.

The attic floor has considerable height and retains the old lath storage. One of these belongs to the ground floor, while the others belong to the second and third floors.

What residents will miss
“Our most beloved spots are the two balconies on the first-floor living area. The morning sun shines on the front balcony with a view of the park for breakfast, and in the late afternoon, the sun hits the rear balcony, creating a delightful spot for drinks and dinner.”

Neighborhood
The Pijp was developed in the late 19th century to provide housing for newcomers moving to the capital for work. In 1886, Freddy Heineken’s father opened the Heineken brewery here. The initial workers’ homes, around Albert Cuypstraat, were quickly and affordably constructed. Later, towards the Diamantbuurt, houses in the Amsterdam School style were added by Berlage. The neighborhood is said to owe its name to the long straight streets resembling a pipe.
The Albert Cuyp Market and Sarphatipark define the dynamic of De Pijp. Artists and writers such as Piet Mondriaan, Carel Willink, and Gerard Reve lived and worked here. The vibrant, mixed population brought many cafes and eateries to the area. Today, the district is known as the Quartier Latin of Amsterdam, with a diverse array of restaurants like Brut de Mere, Yamazato, Arles, Peruvian NAZKA, and authentic bistros like Petit Caron.

Key features
• Single cadastral object consisting of three residences on freehold land
• Quiet location with a unique view of the park
• Ground-floor residence of approximately 158 m² with delightful terraces and a romantic garden, delivered vacant
• Situated on the tranquil side of the park and on freehold land
• Second-floor apartment rented for €757.50 per month, and third-floor apartment rented for €620.32 per month
• No energy labels, as it is a municipal monument
• Original foundation (code 2 from 1997)
• Municipal monument and protected cityscape

This information has been compiled with due care by us. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified dimensions and areas are indicative only.
The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring for giving an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not completely rule out differences in measurement results, for example, due to differences in interpretation, rounding, or limitations in the performance of the measurement.

Sarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - AmsterdamSarphatipark 43 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.