Sint Josephstraat 126 c - Tilburg

Tilburg

TYPE

Monument

KAMERS

LOCATIE

Tilburg
Adres: Sint Josephstraat 126 c
Huurprijs: 120 m² p/j
Bouwvorm: BESTAANDE_BOUW
Bouwjaar: 1842
Ligging:
Oppervlakte:

ALGEMEEN
In dit fraaie monumentale kantoorverzamelgebouw, gelegen aan één van de oudste straten van Tilburg, is momenteel ca. 366 m² kantoorruimte te huur. Het betreft een solitaire ruimte op de 1e verdieping van het voormalige kazernecomplex ‘De Lancierskazerne’.

RIJKSMONUMENT
De Lancierskazerne is een Rijksmonument, gebouwd in 1842 in opdracht van Koning Willem II als kazernegebouw. Het is de oudst bewaarde cavaleriekazerne van Nederland. Vanaf 1859 is het gebouw (thans behorende bij een groter complex) in gebruik genomen als textielfabriek Van den Bergh Krabbendam. In 1996 is het gebouw volledig gerenoveerd en in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw.

LIGGING
Het multi-tenant kantoorgebouw ligt aan de St. Josephstraat 126a t/m 126e, in het centrum van de stad, noordelijk van de Piushaven en westelijk van het Wilhelminakanaal. Het gebouw ligt op een steenworp afstand van het centrum van Tilburg en toch net in de luwte van de wijk Tivoli.

BEREIKBAARHEID
De bereikbaarheid is bijzonder goed te noemen, zowel met eigen als met openbaar vervoer. Het centraal station van Tilburg ligt op circa 13 minuten loopafstand. Via de Zuidelijke Rondweg bereikt u circa 5 minuten de A58 (Breda-Eindhoven-’s-Hertogenbosch).

PARKEREN
Voor en naast het gehuurde zijn 10 parkeerplaatsen beschikbaar op de afsluitbare parkeerterreinen. In overleg zijn er eventueel meer parkeerplaatsen beschikbaar.

DOELGROEP
De kantoorruimte is thans in gebruik als praktijkruimte en ingedeeld met 13 spreekkamers. De ruimte is daarom bij uitstek geschikt voor de maatschappelijke dienstverlening, zoals een praktijk voor psychologie / coaching of als trainingsruimte.
Als kantoor voor de zakelijke dienstverlening is de ruimte ook geschikt. Het is door het weghalen van een aantal (niet dragende) binnenwanden mogelijk een meer open karakter aan de ruimte te geven.

OPPERVLAKTE
De kantoorruimte heeft een oppervlakte van ca. 366 m² V.V.O. (inclusief aandeel algemene ruimtes, conform NEN 2580).
De kantoorruimte (inclusief installaties) is uitgelegd op een maximale, gelijktijdige bezetting van 25 personen.

VOORZIENINGEN
De kantoorverdieping wordt opgeleverd in de huidige staat en indeling, inclusief:
– Een eigen toiletvoorziening op verdieping (M/V);
– Een systeemplafond met zichtbaar ophangraster, platen 60x60cm;
– Basis verlichting (o.b.v. LED);
– Basis elektriciteitsaansluitingen in wand (vloerpotten niet mogelijk);
– Basis data-aansluiting o.b.v. UTP CAT 5 in wandgoten;
– Basis warmte-installatie, inclusief hoofdverwarming d.m.v. radiatoren;
– De kantoorverdieping is niet voorzien van een actief ventilatiesysteem. Iedere ruimte is voorzien van te openen ramen en/of ventilatierooster(s) voor de toevoer van verse lucht.

OPTIONEEL OPLEVERINGSNIVEAU
De kantoorruimte wordt in principe opgeleverd inclusief het huidige inbouwpakket, geplaatst door de vorige huurder. Het (huurders)specifieke inbouwpakket is voor rekening van huurder. De realisatie van dit inbouwpakket kan door verhuurder voor huurder worden verzorgd.

BESTEMMING
Conform het vigerende bestemmingsplan ”Hoogvenne Armhoef 2007” vastgesteld op 27 oktober 2008 is de locatie aangeduid als ‘Gemengde doeleinden’ met als perceelsgerichte bestemming ‘Kantoren’. Dit houdt in dat de locatie geschikt is voor o.a. maatschappelijke instellingen, zorg- en dienstverlening (zakelijke en persoonlijk) en kantoren.

HUURPRIJS
Huurprijs kantoorruimte: € 120,- per m² per jaar excl. BTW en servicekosten.
Huurprijs parkeerplaatsen: € 1.200,- per parkeerplaats per jaar excl. BTW.

INDEXERING
Jaarlijkse indexering op 1 juli op basis van het jaarprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

SERVICEKOSTEN
De servicekosten bedragen € 35,- per m² per jaar als voorschot op de werkelijk gemaakte kosten. In dit voorschot servicekosten zijn voor huurder (in ieder geval) de volgende leveringen en diensten opgenomen:
– Verbruik elektra kantoorruimte en algemene ruimtes en installaties;
– Verbruik gas kantoorruimte en algemene ruimtes en installaties;
– Verbruik water kantoorruimte en algemene ruimtes;
– Schoonmaak algemene ruimte entree begane grond;
– Glasbewassing buitenzijde;
– Onderhoud brandmeldinstallatie;
– Onderhoud en keuringen E- en W-installatie;
– Onderhoud buitenterrein;
– Onderhoud elektrische slagboom;
– Administratiekosten 5%.

ENERGIELABEL
Niet van toepassing: het gehuurde betreft een Rijksmonument (ID: 35719).

OPLEVERDATUM
Aanvaarding in overleg, op korte termijn mogelijk.

HUURPERIODE
De huurperiode bedraagt 5 (vijf) jaar met een verlengingstermijn van telkens 5 jaar.

OVEREENKOMST
Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model februari 2015, artikel 7:230a BW bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimten) met de bijbehorende algemene bepalingen en nodige aanvullingen.

ZEKERHEIDSTELLING
Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst dient een bankgarantie gesteld te worden conform het ROZ-model ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden (inclusief servicekosten en BTW).

HUURBETALING
Huurbetaling per maand vooruit door middel van een automatische incasso.

VOORBEHOUD
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring.

OMZETBELASTING
Indien huurder minder dan voor 90% BTW belaste prestaties verricht en derhalve niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Doordat het pand ouder is dan 10 jaar en niet meer binnen de herzieningstermijn valt, is het pand zeer interessant voor niet-BTW-plichtige bedrijven. De huurprijs wordt voor niet-BTW-plichtige bedrijven met 3,5% verhoogd.

Sint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - TilburgSint Josephstraat 126 c - Tilburg


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.