Jacobaburcht

TYPE

burch

LOCATIE

Oostvoorne

De burcht in Oostvoorne is tussen 1150 en 1250 gesticht door de heren en vrouwen van Voorne. Voor de aanleg werd bij voorkeur gebruik gemaakt van een natuurlijke verhoging in het landschap, deze werd dan kunstmatig verder opgehoogd. Dit type gecultiveerde heuvel wordt ‘motte’ genoemd. Op de motte stond ooit een woontoren die in de dertiende eeuw werd omgeven door een ringmuur. In deze muur werd aan de westzijde een poorttoren en aan de oostzijde een vierkante toren opgenomen.
Tot 1373 was de Burcht in het bezit van het geslacht Van Voorne. In de voorburcht waren onder andere een ridderzaal, woon-en werkvertrekken, een badhuis, keukens,bedrijfsruimten en een kapel ondergebracht. De burcht werd bewoont door Jan van Beieren en zijn weduwe Elisabeth van Gölitz van Luxemburg. Jacoba van Beieren werd in 1428 door Filips van Borsele met Oostvoorne beleend en trad na haar huwelijk met Frank van Borsele in 1434 op als vrouwe van Oostvoorne. Aan deze periode, die duurde tot 1436 dankt het kasteel haar naam ‘Jacobaburcht’.  Als in 1503 Margaretha van York, weduwe van Karel de Stoute, overlijdt, blijft de Burcht onbewoond en treedt het verval snel in. Een deel van de voorburcht wordt in 1534 gesloopt. In 1552 volgen de woontoren en een deel van de poorttoren. In de zeventiende eeuw was het ooit zo trotse kasteelcomplex tot ruïne vervallen. Het is 1824 als N.J.C. Lette, dan eigenaar, de ruïne laat slopen. In 1842 werd het terrein aan het Rijk verkocht. In 1953 begon men met de consolidatie en restauratie van de fundering van de hoofdburcht.

De Burcht van Oostvoorne bestaat thans uit een omgrachte motte met daarop de fundering en kleine restanten van opgaand werk. De ringmuur heeft de vorm van een onregelmatige cirkel. Opvallend zijn de muurdammen haaks op de eigenlijke ringmuur. Ook de resten van de torens zijn nog duidelijk te herkennen. Het muurwerk van de donjon heeft een dikte van 2,6 meter. De fundering van de genoemde steektrap is eveneens nog te zien. De thans aanwezige houten brug ligt op de plaats van de oorspronkelijke brug die motte met de voorburcht verbond.

BEZOEK

De Jacobaburcht is tussen 1 april en 1 oktober dagelijks te bezoeken van 09:00 uur tot 18:00 uur.

De entreegelden bedragen €2 per volwassene en €1 per kind, met een maximum van €6 per gezin.

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.