Pandhof Sint Marie

TYPE

kloosterhof

LOCATIE

Utrecht

De binnentuin of pandhof van de voormalige Sint Marie Kapittelkerk in Utrecht dateert uit 1085-1180. Het is het laatst bewaard gebleven Romaanse pandhof van Nederland.

Rondom de binnenplaats is een kloostergang gesitueerd. De oorspronkelijke tufstenen muren zijn in latere eeuwen vervangen door baksteen. De zuilen en kapitelen zijn van zandsteen. De gang bleef gespaard, omdat deze ten tijde van de afbraak van de kerk in de eerste helft van de negentiende eeuw op grondgebied van de Oudkatholieke kerk stond. In 1811 werden de resterende delen van de kerk Rijkseigendom.

In de binnentuin zijn bijzondere plantensoorten te vinden waaronder Mariaplanten, inheemse bosplanten en Bijbelse planten.

BEZOEK

’s Zomers: 08:00-20:00 uur

’s Winters: 10:00-18:00 uur

Contact: 030-2322348

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.