Dongecentrale

TYPE

Monumentaal

CAPACITEIT

750

LOCATIE

Geertruidenberg

De Dongecentrale uit 1919 bestaat uit de voormalige centrale, het filtergebouw, een kantoorcomplex en zeven bedrijfswoningen. De centrale en het filtergebouw zijn rijksmonument. Het terrein meet 1,6 hectare, het vloeroppervlak van alle gebouwen samen is 7.500 m2. Het complex ligt langs de rivier de Donge, vandaar de naam. De Dongecentrale heeft cultuurhistorische waarde, omdat het gebouw een bijzondere uitdrukking is van de sociaaleconomische ontwikkelingen begin 20ste eeuw. Daarnaast is het architectuurhistorisch van belang vanwege de functionalistische bouwstijl en gaafheid van de verschillende gebouwen.

De Dongecentrale was de eerste energiecentrale van de Provinciale NoordBrabantse Electriciteits Maatschappij, ofwel PNEM. De centrale speelde een belangrijke rol bij het toegankelijk maken van energie voor de gehele provincie. Met een groot net aan hoogspanningsleidingen werden grote Brabantse bedrijven voorzien van elektriciteit. Dit zorgde voor een tweede industriële revolutie aan het begin van de 20ste eeuw.

Voor alle activiteiten in pand vergunning vereist, permanente vergunning in aanvraag. Bovenste verdiepingen niet toegankelijk.

Na een paar jaar voorbereiding gaat men in februari starten met de interne verbouwing van de gebouwen op de Dongecentrale. Helaas voor alle fotografen is er voor onbepaalde tijd dan ook een ‘stop’ op alle verzoeken omtrent fotografie in de Dongecentrale.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).