Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.

 

Partner worden?

De Nationale Monumentenorganisatie (NMowerkt samen met geselecteerde partners, die 
niet alleen een groot hart hebben voor monumenten, maar ook een bijdrage willen leveren 
een sterke monumentensector. 
 
De NMo hecht grote waarde aan monumenten beleven. Zo delen wij het gehele jaar de vele 
verhalen die monumenten bieden met het grote publiek. Daartoe hebben wij het 
Monumentenportaal ontwikkeld, het visitekaartje van onze sector. Monumenten die je kunt 
beleven – door het te bezoeken, er te vergaderen of in te overnachten – worden kosteloos 
op het portaal geplaatst. Daarmee bieden wij niet alleen extra exposure van deze 
monumenten, maar vergroten wij ook het maatschappelijk draagvlak voor de waarde van 
monumenten.  
 
De NMo zet zich in voor kennisdeling met elkaar én met partijen die vanuit de eigen 
expertise – al dan niet gerelateerd aan monumenten – een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren aan het behoud en de exploitatie van monumenten. Daartoe organiseren wij diverse 
kennisbijeenkomsten voor leden (en hun medewerkers) en partners, die altijd afgesloten 
worden met een netwerkborrel. De NMo heeft toegang tot veel diverse expertises, zoals 
over bouwhistorie, restauratie en renovatie, herbestemming, erfgoedcommunicatie, of 
kennis op het gebied van wet- en regelgeving en duurzaamheid. Veelal ontstaat synergie 
tussen de NMo, de monumentenorganisaties en de partners. De gedeelde passie voor ons 
cultureel erfgoed opent deuren en bereikt moeiteloos allerlei vormen van samenwerking. 
 
Heeft uorganisatie een warm hart voor de monumenten in Nederland? Wij zetten graag 
uw expertise, bijdrage en passie in om monumenten voor de toekomst te behouden. 
Meerdere organisaties zijn inmiddels aan de Nationale Monumentenorganisaties verbonden 
als Gouden, Zilveren en Bronzen partner. Wij vertellen u daar graag meer over en zien uw 
bericht graag tegemoet op info@nationalemonumentenorganisatie.nl .  
 

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.