Amstel 59 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

11

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Amstel 59
Vraagprijs: 3.950.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1710
Ligging: aan water, aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht, aan vaarwater
Oppervlakte: 457 m²

Klassiek en charmant geheel herenhuis van 457 m2 woonoppervlakte verdeeld over 6 royale woonlagen en een kelder. Dit prachtige woonhuis heeft aan de voorzijde adembenemend uitzicht over de Magere Brug en het water van de Amstel, waar bij mooi weer een waar schouwspel van pleziervaart, watersport en natuur zich afwisselen. Het uitzicht aan de achterzijde is bijna net zo adembenemend. Vanaf de bovengelegen verdiepingen is er mooi zicht op de beschermde keurtuinen van de Nieuwe Keizersgracht, die tegen de eigen verzorgde achtertuin aan grenzen. De tuin is gesitueerd op het oosten en heeft een imponerende diepte van maar liefst 26 meter en beschikt over een prachtig tuinhuis.

Dit prachtige pand biedt een scala aan ruimte en kan tot een heerlijk en comfortabel familiehuis worden gemaakt. De etages kunnen ook apart bewoond worden. De 6 woonlagen zijn allen rond de 80 m2 groot en er zijn nog diverse originele details aanwezig, zoals onder andere diverse sierplafonds en het fraaie snijraam met lantaarn. Alle wensen qua ruimte, sfeer, tuin en ligging worden hier aangetikt. Het geheel is ook nog eens gelegen op eigen grond.

Indeling:
De woning is verdeeld over een bel-etage, 1e, 2e, 3e en vierde verdieping alsmede een souterrain en nog een kelder. Het geheel kent de volgende indeling:

Bel-etage:
Hardstenen trap met klassieke armleuning vanaf de straat naar de voordeur; Entree, vestibule, marmeren hal met stijlplafonds en toegang naar de boven- en ondergelegen verdiepingen. Binnenkomst in de voorkamer met fraai gedecoreerde plafondschildering. Twee ramen bieden breed zicht op de Amstel. Middels verhoging doorgang naar de woonkamer aan de achterzijde. Deze is voorzien van sierplafond, klassieke schouw en serre met schuifpui.

Souterrain:
Eigen entree vanaf de straatzijde, de voordeur is mooi geplaatst in de hardstenen trap. Centrale lange hal met een berging aan het einde. Centraal in het midden is de trap naar de bovengelegen verdiepingen. Vanuit de hal is er toegang tot de werkkamer aan de voorzijde met inbouwkast en eigen toilet en douche. Aan de achterzijde is er een grote kamer die goed in gebruik kan worden genomen als woonkeuken met toegang naar de achtertuin. Vanuit het souterrain is er een trap die naar de drijvende kelder gaat.

Tuin:
De achtertuin heeft een imponerende diepte van 26 meter en is bijna 5,5 meter breed. De ligging is op het oosten en vanwege de grote diepte is de hele dag zon aanwezig in de tuin en op het pand. Aan de achterzijde van de tuin is er een mooi sierlijk tuinhuis dat voor diverse doeleinden gebruikt kan worden.

Eerste verdieping:
Trappenhuis, overloop, hal met toegang tot de badkamer uitgerust met toilet, wastafel, douche en wasmachine aansluiting. Binnenkomst in de zeer royale slaapkamer voorzien van klassieke schouw en openslaande deuren naar het terras. Middels traptrede naar beneden is de woonkamer met klassieke schouw en keuken aan de voorzijde toegankelijk. Deze verdieping heeft een indrukwekkende plafondhoogte van maar liefst 371cm en heeft 3 grote raampartijen met uitzicht op de Amstel

Tweede verdieping:
Trap, overloop, toilet, slaapkamer aan de rustige tuinzijde met openslaande deuren naar het balkon. Kleine pantry met een ernaast gelegen badkamer met wastafel en douche. Zeer royale slaapkamer aan de voorzijde met klassieke schouw en een aangrenzende badkamer voorzien van een wastafel, douche, wasmachineaansluiting.

Derde verdieping:
Trappenhuis, overloop, binnenkomst in de grote open ruimte met aan de voorzijde de woonkamer en aan de tuinzijde de keuken en eetkamer met openslaande deuren naar het balkon. Achter de keuken is de badkamer gesitueerd voorzien van een douche, wastafel en toilet.

Vierde verdieping:
Trap, binnenkomst in de grote open ruimte die gebruikt kan worden als slaapkamer en is voorzien van drie dakramen. Middels deur toegang tot de slaapkamer aan de tuinzijde. Deze beschikt over een eigen badkamer met wastafel, douche en toilet. Ook is er middels openslaande deuren toegang tot het terras met mooi uitzicht over de binnentuinen van de Amstel/Nieuwe Keizersgracht.

Kenmerken:
– Conform de nen2580 meting bedraagt de totale woonoppervlakte 456,90m2.
– Conform de nen2580 meting bedraagt de totale oppervlakte van de terrassen 33,83 m2.
– De achtertuin heeft een totaal oppervlakte van 143 m2.
– Gelegen in een karakteristiek pand dat in circa 1710 gebouwd is.
– Zeer charmante woning met direct uitzicht op de mooie Magere Brug.
– Een royale achtertuin op het oosten, meerdere balkons/terrassen, zonnig, veel privacy en fantastisch uitzicht aan zowel de voor- als de achterzijde.
– Geheel pand aan de Amstel!
– Kadastraal bekend; Gemeente Amsterdam, sectie O, nummer 3237, kadastrale grootte 247 m2.
– Gelegen op een fantastische locatie in het centrum van Amsterdam, met alle voorzieningen zeer nabij.
– Het betreft eigen grond.
– Er zal worden verkocht met een ouderdoms-, niet-zelfbewonings- en asbestclausule.
– Notariskeuze in overleg.
– Rijksmonument

Omgeving:
Dit unieke herenhuis is gelegen op een zeer unieke locatie in het centrum van Amsterdam, om de hoek van Theater Carré en Hermitage, met uitzicht op de Amstel en de Magere Brug. In de directe omgeving liggen ook de Stopera, Artis en het Rembrandtplein. De grachtengordel is aangewezen als Unesco Erfgoed.

Wonen en werken aan een rustig deel van de Amstel met op loopafstand winkels, sportfaciliteiten en de gezelligheid van vele restaurants en cafés. Voor de boodschappen kunt u terecht bij diverse supermarkten waaronder een met alleen biologische producten. Voor de liefhebber garandeert de nabijheid van de Utrechtsestraat ook vele gespecialiseerde winkels waaronder ook een slager, kaaswinkel en apotheek .
Middels de uitvalswegen S116 (IJ-tunnel), S112 (Weesperstraat) is de Ring A-10 zeer goed bereikbaar. Tevens bevinden zich uitstekende openbaar vervoerverbindingen in de directe nabijheid van het huis. De metro is aan het einde van de straat en om de hoek bij de Stopera.

De oplevering zal plaatsvinden in overleg.

*** English translation ***

Classic and charming whole mansion of 457 m2 living space distributed over 6 spacious floors and a basement. This beautiful house has on the front breathtaking views over the ‘Magere Brug” and the waters of the Amstel River, where in fine weather a true spectacle of pleasure boats, water sports and nature alternate. The view at the rear is almost as breathtaking. From the upper floors there is a beautiful view of the protected gardens of the Nieuwe Keizersgracht, which are adjacent to the private manicured backyard. Situated on the east, the garden has an impressive depth of no less than 26 meters and features a beautiful gazebo.
This beautiful property offers an array of space and can be made into a delightful and comfortable family home. The floors can also be lived in separately. The 6 floors are all around 80 m2 in size and there are still several original details present, including several ornamental ceilings and the beautiful carved window with lantern. All wishes in terms of space, atmosphere, garden and location are tapped here. The whole is also located on private land.

Layout:
The house is divided into a bell floor, 1st, 2nd, 3rd and fourth floor as well as a basement and another cellar. The whole has the following layout:

Ground floor:
Stone stairs with classic armrest from the street to the front door; Entrance, vestibule, marble hall with period ceilings and access to the upper and lower floors. Entry into front room with beautifully decorated ceiling mural. Two windows offer wide views of the Amstel River. Through elevation passage to the living room at the rear. This has ornamental ceiling, classic fireplace and conservatory with sliding doors.

Souterrain:
Private entrance from the street side, the front door is nicely placed in the stone staircase. Central long hall with a storage room at the end. Central in the middle is the stairs to the upper floors. From the hall there is access to the front study with built-in closet and private toilet and shower. At the rear there is a large room that could well be used as a living kitchen with access to the rear garden. From the basement there is a staircase leading to the floating cellar.

Garden:
The backyard has an impressive depth of 26 meters and is almost 5.5 meters wide. It is east facing and because of its great depth, sunshine is present all day in the garden and on the property. At the rear of the garden there is a beautiful ornate gazebo that can be used for various purposes.

First floor:
Staircase, landing, hallway with access to the bathroom equipped with toilet, sink, shower and washing machine connection. Entry into the very spacious bedroom with classic fireplace and patio doors to the terrace. The living room with classic fireplace and kitchen at the front is accessible by stairs. This floor has an impressive ceiling height of no less than 371cm and has 3 large windows overlooking the Amstel River.

Second floor:
Stairs, landing, toilet, bedroom on the quiet garden side with French doors to the balcony. Small pantry with an adjacent bathroom with sink and shower. Very spacious bedroom on the front with classic fireplace and an adjoining bathroom equipped with a sink, shower, washing machine connection.

Third floor:
Staircase, landing, entry into the large open space with the living room at the front and on the garden side the kitchen and dining room with French doors to the balcony. Behind the kitchen is located the bathroom equipped with a shower, sink and toilet.

Fourth floor:
Stairs, entry into the large open space that can be used as a bedroom and is equipped with three skylights. Through door access to the bedroom on the garden side. This has a private bathroom with sink, shower and toilet. Also through double doors access to the terrace with beautiful views over the inner gardens of the Amstel/Nieuwe Keizersgracht.

Features:
– In accordance with the nen2580 measurement the total living area is 456,90m2.
– According to the nen2580 measurement the total surface of the terraces is 33,83m2.
– The backyard has a total area of 143 m2.
– Located in a characteristic building built in approximately 1710.
– Very charming home with direct views of the beautiful Magere Brug.
– A generous backyard facing east, multiple balconies / terraces, sunny, lots of privacy and fantastic views to both front and rear.
– Entire property on the Amstel!
– Cadastral information; Municipality of Amsterdam, section O, number 3237, cadastral size 247 m2.
– Located in a fantastic location in the center of Amsterdam, with all amenities very near.
– It concerns private land.
– It will be sold with an age, non-self-occupancy and asbestos clause.
– Choice of notary in consultation.
– National Monument

Surroundings:
This unique mansion is situated in a very unique location in the center of Amsterdam, around the corner from Theater Carré and Hermitage, overlooking the Amstel River and the Magere Brug. Nearby are also the Stopera, Artis and Rembrandtplein. The ring of canals has been designated as a Unesco Heritage Site.
Living and working on a quiet part of the Amstel River with stores, sports facilities and the conviviality of many restaurants and cafes within walking distance. For shopping you can go to several supermarkets including one with only organic products. For the enthusiast, the proximity of the Utrechtsestraat also guarantees many specialized stores including a butcher, cheese store and pharmacy .
Through the highways S116 (IJ-tunnel), S112 (Weesperstraat) the Ring A-10 is very well accessible. There are also excellent public transport links in the immediate vicinity of the house. The metro is at the end of the street and around the corner from the Stopera.

The delivery will take place in consultation.

Amstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - AmsterdamAmstel 59 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.