Keizersgracht 460 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

9

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Keizersgracht 460
Vraagprijs: 3.950.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar:
Ligging: aan water, in centrum
Oppervlakte: 346 m²

*see English text below*

Een oase van rust biedt dit chique grachtenpand van bijna 350 m² met een indeling vol verrassingen en twee verscholen dakterrasjes, prachtig gelegen aan de Keizersgracht met uitzicht op de Leidsegracht. Het is een perfect onderhouden Rijksmonument, origineel gebouwd eind 17e eeuw, met een warme ambiance en ademt historie.

Doordat het pand altijd met veel aandacht is bewoond en in diverse stadia is gerenoveerd, komen authenticiteit en comfort allebei tot hun recht. De vele historische en authentieke details, zoals een originele trap, diverse schouwen en marmeren tegels in ontvangsthal versterken de serene sfeer. De entree met karakteristieke hardstenen stoep, trap en bankje is conform een klassiek grachtenpand.

Dit residentiële top object is perfect te transformeren tot één groot en gezellig familiehuis maar is ook voor meerdere doeleinden en functies geschikt door de huidige indeling en de juridische splitsing in twee appartementsrechten en drie zelfstandige adressen. Deze veelzijdigheid komt ook tot uiting door de drie keukens, vier badkamers en twee zelfstandige entrees naar het souterrain en de bel-etage.

De locatie is werkelijk een prachtig plekje om van het stadse leven genieten. Dit stijlvolle grachtenpand wordt namelijk omringd door leuke winkelstraatjes en vele gezellige cafeetjes en restaurants. Een van de allerbeste uitzichten en locaties binnen de grachtengordel van Amsterdam.

Indeling:
Het huis bestaat uit een voor- en achterhuis met afzonderlijke vloerniveaus en van elkaar afgescheiden door een lichthof met tussenin de twee afzonderlijke dakterrassen. Per etage is de beschrijving als volgt.

Souterrain:
Deze voormalige tandartspraktijk in het souterrain is onder architectuur in 2018 verbouwd tot een luxe, gelijkvloerse woning met eigen entree, een marmeren vloer met vloerverwarming, een sfeervolle living met balkenplafond, semi-open eetkeuken met grote lichtkoepel en fraaie badkamer met inloopdouche, wastafel, toilet en bidet. Aan de achterzijde is er een royale slaapkamer met fraaie houten brede vloerdelen, stijlvolle schouw, hoog plafond, airco en kelderruimte van circa 1,10 m. hoog. Vanuit het souterrain is er een trap naar de bel-etage.

Beletage:
Entree via bordestrap; prachtige gang met ornamentenplafond en marmeren tegels; stijlkamer met hoog balkenplafond, plafondschilderingen, brede houten vloerdelen alsmede een schouw met open haard (buiten gebruik). Vanuit deze etage is er een picturaal uitzicht op de Keizersgracht en doorkijk naar de Leidsegracht.

Een verhoging leidt naar de keuken in het tussenstuk met toegang tot dakterras met planten en heeft een trap naar het achterhuis met een prachtige slaapkamer inclusief open haard (buiten gebruik) en aansluitend de bijbehorende badkamer met dubbele wastafel, toilet en inloopdouche. Voor de slaapkamer is er een kleine overloop met vlizotrap naar de kapverdieping van het achterhuis, hier bevindt zicht een privé sauna en de wasruimte.

1e etage:
Statige voorkamer van drie ramen breed met prachtige houten vloerdelen, hoog balkenplafond; badkamer met douche, wastafel, toilet en bidet; open slaapgedeelte met brede vensterbanken en toegang naar het tweede dakterras. Vanaf dit dakterras is er ook toegang tot de kapverdieping van het achterhuis. Deze etage is eventueel af te sluiten vanaf trappenhuis/overloop, waardoor er een zelfstandige etage gecreëerd kan worden.

2e etage:
Deze knusse verdieping heeft een bureau-/zitgedeelte met weids uitzicht over de Keizersgracht en is verder compleet uitgevoerd met een eetkeuken en een badkamer met ligbad, douche, toilet en bidet.

3e etage:
Royale werkkamer onder de kapconstructie inclusief bergzolder en leent zich perfect voor een kantoorruimte. Hier thuis werken wordt een hobby, iets wat extra waarde geeft aan een huis in deze tijd. De glazen vloer geeft een extra bijzondere beleving. Een verhoging aan de voorzijde biedt toegang tot de bijzondere slaapkamer in de hoge kapconstructie en is uitgevoerd met airco.

Enkele bijzonderheden:
– Uitmuntende locatie
– Eigen grond, dus geen erfpacht
– Rijksmonument
– Gelegen in beschermd stadsgezicht
– Grotendeels uitgevoerd met voorzetramen en dubbel glas
– Verwarming en warm water via twee Nefit c.v.-ketels uit 2018
– Vloerverwarming in souterrain
– Gesplitst in 2 appartementsrechten
– Drie zelfstandige adressen
– Twee aparte ingangen, bij souterrain en beletage
– Overname inboedel bespreekbaar

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

———————————————————————————————————————————————————————————————————
*English text*

This chic canal house offers an oasis of peace of almost 350 m² with a layout full of surprises and two hidden roof terraces, beautifully situated on the Keizersgracht overlooking the Leidsegracht. It is a perfectly maintained monument, originally built at the end of the 17th century, with a warm atmosphere and it breathes history.

The building has always been lived in with great care and it has been renovated in various stages. The property exudes authenticity and comfort. The many historical and authentic details, such as an original staircase, several fireplaces and marble tiles in the reception hall, enhance the serene atmosphere. The entrance with characteristic hardstone floor, stairs and bench is typical for a classic canal house.

This residential top property is perfect to create one large and cozy family home but is also suitable for multiple purposes and functions due to the current layout and the legal division into two apartmentrights and three independent addresses. This versatility is also reflected by the three kitchens, four bathrooms and two independent entrances to the basement and the bel-etage.

The location is truly a wonderful place to enjoy city life. This stylish canal house is surrounded by nice shopping streets and many cozy cafes and restaurants. One of the very best views and locations within the canal area of Amsterdam.

Layout:
The house consists of a front and back house with separate floor levels and are separated by a light courtyard within between the two separate roof terraces. Per floor the description is as follows.

Basement:
This former dental clinic in the basement was converted in 2018 into a luxury apartment with private entrance, a marble floor with underfloor heating, a cozy living room with beamed ceiling, semi-open kitchen with large light dome and beautiful bathroom with walk-in shower, sink, toilet and bidet. At the rear there is a spacious bedroom with beautiful wooden floorboards, stylish fireplace, high ceiling, air conditioning and basement of approximately 1.10 m high. From the basement there is a staircase to the bel-etage.

Bel-etage:
Entrance via staircase; beautiful hallway with ornamental ceiling and marble tiles; room with high beamed ceiling, ceiling paintings, wooden floorboards and a fireplace (out of use). From this floor there is a beautiful view of the Keizersgracht and the Leidsegracht. An elevation leads to the kitchen with access to roof terrace with plants and has a staircase to the rear house with a beautiful bedroom including fireplace (out of use) and adjacent the bathroom with double sink, toilet and walk-in shower. In front of the bedroom there is a small corridor with a loft ladder to the top floor of the house, here is a private sauna and laundry room.

1st floor:
Majestic front room of three windows wide with beautiful wooden floorboards, high beamed ceiling; bathroom with shower, sink, toilet and bidet; open bedroom area with wide windowsills and access to the 2nd roof terrace. From this roof terrace there is also access to the top floor of the back house.
This floor can be closed off from the staircase/corridor, you could create an independent floor.

2nd floor:
This cozy floor has an office/sitting area with panoramic views over the Keizersgracht and is fully equipped with a kitchen and a bathroom with bath, shower, toilet and bidet.

3rd floor:
Spacious room under the roof construction including attic and lends itself perfectly to an office space. Working at home in this space is wonderfull, something that gives extra value to a house in this time. The glass floor gives an extra special experience. An elevation at the front provides access to the extraordinary bedroom in the high roof construction and is equipped with air conditioning.

Some details:
– Excellent location
– Own land, so no leasehold
– National monument
– Located in a protected city area
– Largely equipped with double framed windows and double glass
– Heating and hot water through two Nefit boilers from 2018
– Underfloor heating in basement
– Divided into two apartment rights
– Three independent addresses
– Two separate entrances, at basement and bel-etage
– Acquisition of furniture negotiable

This information has been compiled by us with the necessary care. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas stated are indicative. Buyer has his own duty to investigate all matters of interest to him or her. With regard to this property, the broker is an advisor to the seller. We advise you to use an expert (NVM) broker who will guide you through the purchase process. If you have specific wishes regarding the house, we advise you to make these known to your purchasing and to carry out (or have carried out) research into this independently. If you do not engage the services of an expert representative, you are legally considered to be expert enough to be able to oversee all relevant matters. The NVM conditions apply.

Keizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - AmsterdamKeizersgracht 460 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.