Korevaarstraat 51 51a - Leiden

Leiden

TYPE

Monument

KAMERS

6

LOCATIE

Leiden
Adres: Korevaarstraat 51 51a
Vraagprijs: 745.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1930
Ligging: in centrum, vrij uitzicht
Oppervlakte: 177 m²

Markant en veelzijdig object in het centrum van Leiden

Op de hoek van de Korevaarstraat en Hoefstraat ligt dit karakteristieke, beeldbepalende pand uit 1930 met zijn kenmerkende art deco balkonnetjes. Op de begane grond (met eigen entree) was een winkel gevestigd van ca. 55 m2 met een kleine binnenplaats, waar de afgelopen 25 jaar een gerenommeerde lijstenmaker zijn atelier en winkel had. Op de eerste en tweede verdiepingen vinden we een zelfstandige woonruimte van ca. 120 m2 bestaande uit een woonkamer, keuken, kantoor, 2 ruime slaapkamers, een inloop-dressing, een badkamer en een berging.

Tussen de winkelruimte en de woning was oorspronkelijk een trapverbinding, die momenteel is afgesloten, maar eenvoudig kan worden hersteld. Zo kan het pand worden verbouwd tot een zeer ruime woning. De winkelruimte kan uiteraard ook worden verhuurd of de koper kan er zelf een winkel, atelier of praktijkruimte beginnen!

De verkoper heeft opdracht verstrekt om het platte dak geheel te vervangen door een nieuw en extra geïsoleerd dak, dat geschikt zal zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook wordt er een luik gemaakt dat toegang geeft tot het dak. Dit biedt (afhankelijk van vergunningverlening) mogelijkheden om een schitterend dakterras te realiseren. De dakrenovatie vindt plaats in de eerste helft van april.

Wat de locatie betreft: hier ligt Leiden aan je voeten … Leiden staat bekend om het prachtige historische centrum met de vele grachten waar je kunt genieten op een van de vele terrassen of gewoon heerlijk kunt wandelen. Het centrum van Leiden is niet alleen mooi maar ook erg praktisch omdat vrijwel alle winkels, musea en overige bezienswaardigheden op loopafstand van elkaar zijn gelegen. Het pand ligt aan de rand van het centrum, met vrijwel rechtstreekse toegang tot de A4. Leiden ligt redelijk centraal in de Randstad en ook met de trein zijn steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in 20-30 minuten bereikbaar. De kustplaatsen Noordwijk en Katwijk liggen op fietsafstand (minder dan 10 km)!

Naast het prachtige centrum, heeft Leiden geïnvesteerd in de herinrichting van meerdere stadsparken, waaronder het recent geopende ‘Singelpark’, een wandelroute van 6 km lengte langs de singels van Leiden. Het pand kijkt uit op een deel van het ‘Singelpark’, en ook de directe omgeving is recent opnieuw ingericht waardoor er weinig verkeer langskomt (geen bussen, geen doorgaand verkeer).

Indeling: begane grond, entree, winkelruimte van ca. 40 m2, inclusief een orginele schouw, verder een gang, een eenvoudige keukenruimte, een toilet en een kleine binnenplaats met een bergkast.

Eerste verdieping: entree op de begane grond, trappenhuis, overloop. De woonkamer is ruim (ca. 33 m2), licht en sfeervol met o.a. de originele paneeldeuren, veel glas-in-lood, een strak weggewerkte schouw en een deur naar een klein balkon, met een bijzonder aantrekkelijk uitzicht op het park. Ook de erkerramen aan de voorkant en de zijkant dragen bij aan het charmante karakter van het pand, dat geselecteerd werd als gemeentelijk monument vanwege architectuur in de traditie van de Amsterdamse School. Op deze verdieping vinden we ook nog een bureau of slaapkamer, een toilet op de overloop en een eenvoudige keuken.

Tweede verdieping: ruime overloop met aan de voorzijde een ruime berging met CV-opstelling en aansluiting voor wasmachine en droger (hier komt ook het luik met vlizotrap naar het vernieuwde platte dak) en een dressing-kamer met raam. De slaapkamer aan de voorzijde geeft een fabuleus uitzicht op het Plantsoen en beschikt ook weer over een klein balkon. De ouderslaapkamer aan de achterzijde is ruim en licht en dankzij de schuine houten kap en de glas-in-lood ramen ook weer bijzonder sfeervol. Een luik in de vloer geeft toegang tot de trap die leidt tot aan de winkel beneden (de toegang is nu dichtgemetseld, maar gemakkelijk open te breken om tot één woning (eventueel annex atelier of praktijkruimte) te komen. De badkamer biedt plaats aan een douche, een wastafel en een toilet. Zowel de badkamer op de tweede als het toilet op de eerste verdieping zijn ingericht in art deco stijl (wastafel, toilet & spoelbak, kranen en raambeslag).

Al met al een zeer veelzijdige, markante en sfeervolle woning; uw bezichtiging zeker waard. Oplevering juni/juli 2024 of eerder in overleg (de winkelruimte is verhuurd tot 1 mei, de bovenwoning tot 1 juli).

++++++++++

Striking and versatile property in the centre of Leiden

On the corner of the Korevaarstraat and the Hoefstraat we find this iconic 1930s building with its distinctive art deco balconies. The ground floor (with a separate entrance) was originally built for a shop of about 55 m2 with a small courtyard, where a renowned frame maker had his atelier and shop for the past 25 years. On the first and second floor, we find an independent two-floor apartment of around 120 m2 consisting of a living room, kitchen, office, 2 spacious bedrooms, a walk-in dressing room, a bathroom and a storage room.

The ground floor and the apartment were connected by a staircase in the back of the house. Although the connection has been blocked, it can easily be restored. The property can thus be converted into a very spacious home. Of course, the retail space can also be rented out or the new owner can start their own shop, atelier or practice on the ground floor!

The seller has commissioned the complete replacement of the flat roof with a new and extra-insulated roof, suitable for installing solar panels. A hatch will also be created to provide access to the roof. This will offer (subject to licensing) opportunities to create a stunning roof terrace. The roof renovation will take place in the first half of April.

As for the location: Leiden is at your feet… Leiden is known for its beautiful historic city centre with its lovely canals where one can enjoy one of the many terraces or just stroll around. Leiden city centre is not only beautiful but also very practical, as almost all shops, museums and other attractions are within walking distance. The property is located at the edge of the city centre, with almost direct access to the A4 motorway. Leiden is fairly central in the Randstad and cities such as Amsterdam, Rotterdam and The Hague can also be reached by train in 20-30 minutes. The coastal towns of Noordwijk and Katwijk are within cycling distance (less than 10 km)!
Besides its beautiful city centre, Leiden has invested in the redevelopment of several city parks, including the recently opened ‘Singelpark’, a 6 km-long walking route along Leiden’s canals. The property overlooks part of the ‘Singelpark’ and the immediate surroundings have recently been redeveloped, so there is little traffic passing by (no buses, no heavy traffic).

Layout: ground floor, entrance, retail space of approx. 40 m2, including an original fireplace, furthermore a hallway, a simple kitchen area, a toilet and a small courtyard with a storage cupboard.
First floor: separate entrance on the ground floor, staircase and landing. The living room is spacious (approx. 33 m2), bright and charming with, among others, the original panel doors, stained glass windows, a reconstructed hidden fireplace and a door that opens to a small balcony, with a delightful view of the park. The bay windows at the front and side also contribute to the appealing character of the property, which was selected as a municipal monument for its architecture in the tradition of the Amsterdam School. On this floor, we also find an office or bedroom, a toilet on the landing and a simple kitchen.

Second floor: a spacious landing with at the front a storage room with the central heating system and connections for washing machine and dryer (this is also where the hatch with loft ladder to the renovated flat roof comes in) and a dressing room with a window. The front bedroom provides a fabulous view of the park and again features a small balcony. The master bedroom at the rear is spacious and bright and, thanks to the sloping wooden roof and stained-glass windows, again particularly attractive. A hatch in the floor gives access to the stairs leading to the shop downstairs. The bathroom houses a shower, sink and toilet. Both the bathroom on the second and the toilet on the first floor have been fitted up in art deco style (washbasin, toilet & sink, taps and window fittings).

All in all, a versatile, striking and charming property; well worth your visit. Completion June/July 2024 or earlier by mutual agreement (the retail space is let until 1 May, the upstairs flat until 1 July).

Korevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - LeidenKorevaarstraat 51 51a - Leiden


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.