Nieuwe Looiersstraat 64 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

7

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Nieuwe Looiersstraat 64
Vraagprijs: 1.880.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1736
Ligging: aan rustige weg, in centrum
Oppervlakte: 164 m²

’t Looiers Huys – Een woonhuis, een charmant rijksmonument van 164 m² in een van de leukste buurten van het centrum. Een zorgvuldig gerenoveerd familiehuis in de Nieuwe Looierstraat met diverse leefruimten, drie slaapkamers en twee badkamers. Uiteraard – bouwjaar 1736 – staat het op eigen grond. Verfijnd, weloverwogen en met respect voor de historie is het woonhuis in 2020 onder handen genomen. Muren zijn verwijderd, plafonds hersteld, gemoderniseerd en comfort gebracht door onder andere vloer- en dakisolatie, (deels) airconditioning en nieuwe elektra. Ook is al het schilderwerk gedaan, zijn alle schuiframen werkend gemaakt en is de pvc-regenpijp vervangen door een ijzeren versie. Een volwaardige restauratie.

De volledige woonbeleving is te ervaren op onze website of download ons magazine. Hier kun je ook eenvoudig zelf je bezichtiging inplannen. *See English translation below *

Buurtgids 
Het Amstelveld is om de hoek, met op maandag de Bloemenmarkt en de fijne terrassen van de Nieuwe Marcella en Nel. De vleugelnootbomen geven cachet aan dit hoogwaardige stadsplein.
De Utrechtsestraat heeft een divers en hoogwaardig aanbod van delicatessenwinkels en horeca. Zo zijn er meerdere restaurants met een Michelinster en is er een gevarieerd aanbod van cafés. Het culturele leven speelt zich nabij af in de Stopera, het Koninklijke Theater Carré, de Stadsschouwburg, debatcentrum De Balie, het Rijksmuseum en het H’Art Museum. Bij de laatste is op zaterdag een biologische markt met Nederlandse streekproducten. De Albert Cuypmarkt – de grootste dagmarkt van Europa – is lopend binnen vijf minuten te bereiken en zo worden ook de delicatessenwinkels in de Pijp een onderdeel van de dagelijkse wandeling.
De huidige Amsterdamse grachtengordel werd in de 17e eeuw tijdens de Derde en Vierde Uitleg ontwikkeld. De stad bleek namelijk opnieuw te klein voor de snelgroeiende vloot en de vloedgolf van immigranten die voornamelijk uit de Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk, Oost-Europa en Duitsland kwamen.
Halve maan
Met de vierde uitleg liep de grachtengordel door tot aan de Amstel. De oostelijke eilanden Kattenburg, Oostenburg en Wittenburg werden ontwikkeld. Het Kadijkseiland ontstond, gescheiden van een gebied met tuinerven, de latere Plantage, door de Rapenburgergracht. Uiteindelijk ontstond een stedelijk patroon in de vorm van een halve maan, met drie hoofdgrachten, zeven dwarsgrachten en vier radiaalstraten. De halve maan werd omsloten door een stadsmuur met 26 bolwerken en een singelgracht die liep langs de huidige Mauritskade, Stadhouderskade en Nassaukade. Toegang tot de stad werd verschaft door onder andere de Leidse Poort (Leidseplein) en de Utrechtse Poort (Frederiksplein).

Bijzonderheden
•    Gebruiksoppervlakte wonen circa 164 m²
•    Woonoppervlakte is inclusief de entresol (plafondhoogte 1,99 m) 
•    Tuin gelegen op het zuiden van circa 28 m²
•    Gelegen op eigen grond
•    Renovatiejaar 2020
•    Rijksmonument 3611
•    Rijksbeschermd stadsgezicht
•    Mogelijkheid voor vierde slaapkamer
•    Parkeren kan direct om de hoek – garage bij metrostation 

Kijk voor meer informatie op de website van het Nationaal Monumenten Portaal, Restauratiefonds en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met betrekking tot mogelijke subsidies.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

————————————

‘T Looiers Huys – A residential property, a charming national monument of 164 m² in one of the most pleasant neighborhoods in the center. A carefully renovated family home on Nieuwe Looierstraat with various living spaces, three bedrooms, and two bathrooms. Naturally – built in 1736 – it stands on freehold land. Refined, thoughtful, and respectful of its history, the house was renovated in 2020. Walls were removed, ceilings restored, modernized, and comfort brought in by, among other things, floor and roof insulation, (partially) air conditioning, and new electrical wiring. All painting work has also been done, all sliding windows made functional, and the PVC rain pipe replaced with an iron version. A thorough restoration.

The full living experience can be explored on our website or by downloading our magazine. Here, you can also easily schedule your own viewing.

Neighborhood guide
Amstelveld is just around the corner, with the Flower Market on Mondays and the pleasant terraces of Nieuwe Marcella and Nel. The plane trees add charm to this high-quality city square.
Utrechtsestraat offers a diverse and high-quality range of delicatessen shops and restaurants. There are several Michelin-starred restaurants and a varied selection of cafes. Cultural life takes place nearby at the Stopera, Royal Theater Carré, Stadsschouwburg, De Balie debate center, the Rijksmuseum, and the H’Art Museum. The latter hosts an organic market with Dutch regional products on Saturdays. The Albert Cuyp Market – Europe’s largest daily market – is within a five-minute walk, making the delicatessen shops in De Pijp part of the daily stroll.
The current Amsterdam canal belt was developed in the 17th century during the Third and Fourth Expansions. The city proved to be too small again for the rapidly growing fleet and the influx of immigrants mainly from the Southern Netherlands, France, Eastern Europe, and Germany.
Crescent moon
With the fourth expansion, the canal belt extended to the Amstel. The eastern islands Kattenburg, Oostenburg, and Wittenburg were developed. Kadijkseiland emerged, separated from an area with garden plots, the later Plantage, by the Rapenburgergracht. Eventually, a urban pattern in the shape of a crescent moon emerged, with three main canals, seven transverse canals, and four radial streets. The crescent moon was enclosed by a city wall with 26 bulwarks and a moat that ran along the current Mauritskade, Stadhouderskade, and Nassaukade. Access to the city was provided by, among others, the Leidse Poort (Leidseplein) and the Utrechtse Poort (Frederiksplein).

Particulars
• Usable living area approximately 164 m²
• The living area includes the entresol (ceiling height 1.99 m).
• South-facing garden of approximately 28 m²
• Located on freehold land
• Renovation year 2020
• National monument 3611
• Protected cityscape
• Possibility for a fourth bedroom
• Parking available just around the corner – garage near metro station

For more information, visit the websites of the National Monuments Portal, Restoration Fund, and Cultural Heritage Agency regarding possible subsidies.

This information has been compiled by us with due care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative only.
The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more uniform way of measuring to give an indication of the usable area. The Measurement Instruction does not fully exclude differences in measurement outcomes, for example, due to differences in interpretation, rounding off, or limitations in performing the measurement.

Nieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - AmsterdamNieuwe Looiersstraat 64 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.