Prinsengracht 160 - Amsterdam

Amsterdam

TYPE

Monument

KAMERS

7

LOCATIE

Amsterdam
Adres: Prinsengracht 160
Vraagprijs: 2.450.000
Bouwvorm: bestaande bouw
Bouwjaar: 1765
Ligging: aan water, aan rustige weg, in centrum, in woonwijk, vrij uitzicht
Oppervlakte: 264 m²

Overnes – Drie ramen breed en een voornaam rijksmonument met prachtige gekleurde gevelsteen, ongeëvenaard uitzicht op de Westertoren en een terras met middag- en avond zon.
Er zijn twee entrees, wat het huis een multifunctioneel karakter geeft. Het woonoppervlakte is 264 m² verdeeld over vier verdiepingen, het is gelegen op eigen grond. Het gebouw heeft een goede constructie en mooie verdiepingen ieder met prachtig uitzicht over de gracht. In de jaren ’60 is er onder auspiciën van bMA een renovatie uitgevoerd, waarbij er ook een funderingsverbetering heeft plaats gevonden. Kortom, een solide grachtenpand met een heerlijke sfeer.

Nieuwsgierig geworden? Ervaar de volledige woonbeleving op onze website of download onze brochure.

Rondleiding
Bel-etage
De verdieping ligt verhoogd ten opzichte van de gracht door het voormalige souterrain wat privacy geeft in de hoge (3.65 meter) ruimte waar een eiken visgraatvloer ligt. Er is een toilet, pantry en aan de achterzijde een opkamer met twee keer grote openslaande ramen met uitloop naar het terras. Deze fijne buitenruimte ligt op het westen en heeft een middag- en avondzon. Onder de opkamer is een ruimte die gebruikt kan worden als privé gym met daarachter een kelder voor de machines en berging

Eerste verdieping
Bereikbaar middels eigen entree. Keuken centraal, met een natuurstenenblad en een elektrische kookplaat. Het eetgedeelte is aan de voorzijde en biedt fraai zicht op de gracht en natuurlijk de iconische Westertoren. Aan de achterzijde is een gezellige zithoek met open haard. Met een hoogte van 2.80 is dit een fijne verdieping om te verblijven. Bijzonder is dat er een zijraam zit bij de keuken.

Tweede verdieping
Een werkkamer aan de voorkant met drie ramen breed zicht op de gracht, verder een inloopkast en centraal gelegen de luxe badkamer met toilet en dubbele wastafel. Aan de rustige achterzijde bevindt zich een romantische slaapkamer met balkenplafond en en suite.

Derde verdieping
Deze is nu gedeeltelijk ingericht als zelfstandige unit. Er is een woonkamer met open keuken, badkamer en slaapkamer. De badkamer is voorzien van een ligbad, toilet, bidet en een meubel met wastafel. In de slaapkamer is het plafond deels verwijderd wat ruimte en zicht geeft in de nok van het dak. Het overige deel is intact gebleven en maakt daarmee een ruimte bergvliering.

De buitenruimte
Erg Amsterdams zijn de twee bordes stoepen aan de voorzijde waar het heerlijk koffie drinken is onder het carillon van de Westerkerk en Amsterdam aan je voorbij trekt. Op de beletage is een terras van circa 4.00 x 4.00 op het westen met middag- en avondzon.

De omgeving  
Zeer centraal gelegen aan de Prinsengracht in de grachtengordel, nabij de Rozengracht, de Westerkerk, om de hoek van de Dam, tussen de Raadhuisstraat en de Bloemgracht.

Op loopafstand van de dagmarkten op de Wester- en Noordermarkt. Dichtbij de 9 Straatjes en de in de gezellige Jordaan met haar vele voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, winkels, cafés en restaurants.

Met het openbaar vervoer is het uitstekend bereikbaar door haar ligging op loopafstand van het Centraal Station. Daarnaast lopen diverse tram- en buslijnen door de nabij gelegen Raadhuisstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal. De nieuwe halte op de Rokin van de Noord-Zuid lijn biedt directe verbinding met de Zuidas.

De bijzonderheden  
•    Gebruiksoppervlakte wonen ca. 264 m², overige inpandige ruimte 13 m² 
•    Zonnig dakterras op het westen van 14 m² 
•    Prachtig uitzicht op de Westerkerk en de Prinsengracht
•    Twee voordeuren, multifunctioneel gebruik 
•    Gelegen op eigen grond
•    Rijksmonument nummer 4526
•    Funderingsherstel uitgevoerd rond 1967
•    Rijksbeschermd stadsgezicht en gelegen in Unesco beschermd gebied

Wat gaan de bewoners missen?
“We kenden de buurt al, die bijzonder gezellig is. De Negen Straatjes om de hoek en de Jordaan met al zijn unieke winkeltjes en restaurantjes in je achtertuin. Je bent omringd door alles wat de stad leuk maakt. Tegelijkertijd is het huis een oase van rust met aan de achterkant fraai uitzicht op de binnentuinen van Prinsen en Bloemgracht.”

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting

————————————————-

Overnes – Three windows wide and a distinguished national monument with beautiful colored facade brick, unparalleled view of the Westertoren, and a terrace with afternoon and evening sun.
There are two entrances, giving the house a multifunctional character. The living space is 264 m² spread over four floors, situated on freehold land. The building has a solid construction and beautiful floors each with a magnificent view over the canal. In the 1960s, a renovation was carried out under the auspices of bMA, which also included a foundation improvement. In short, a solid canal house with a wonderful atmosphere.

Curious? Experience the full living experience on our website or download our brochure.

Tour
Bel-etage
The floor is elevated above the canal by the former basement which provides privacy in the high (3.65 meters) space where there is an oak herringbone floor. There is a toilet, pantry, and at the back, a raised room with two large French windows leading to the terrace. This pleasant outdoor space is west-facing and enjoys afternoon and evening sun. Beneath the raised room is a space that can be used as a private gym, with a cellar for machinery and storage behind it.

First Floor
Accessible through its own entrance. Kitchen centrally located, with a natural stone countertop and an electric hob. The dining area is at the front and offers a beautiful view of the canal and, of course, the iconic Westertoren. At the rear is a cozy sitting area with a fireplace. With a height of 2.80, this is a pleasant floor to stay on. It is special that there is a side window next to the kitchen.

Second Floor
A workroom at the front with three windows wide view of the canal, a walk-in closet, and centrally located the luxurious bathroom with toilet and double washbasin. At the quiet rear is a romantic bedroom with beamed ceiling and en suite.

Third Floor
This is currently partially set up as an independent unit. There is a living room with open kitchen, bathroom, and bedroom. The bathroom is equipped with a bathtub, toilet, bidet, and a cabinet with washbasin. In the bedroom, part of the ceiling has been removed creating space and providing a view into the roof ridge. The rest has remained intact, thus making a spacious storage loft.

The Outdoor Space
Very Amsterdam are the two landing steps at the front where it is delightful to drink coffee under the carillon of the Westerkerk as Amsterdam passes by. On the bel-etage is a terrace of approximately 4.00 x 4.00 facing west with afternoon and evening sun.

Neigborhood guide
Very centrally located on the Prinsengracht in the canal belt, near the Rozengracht, the Westerkerk, around the corner from the Dam, between the Raadhuisstraat and the Bloemgracht.
Within walking distance of the day markets at Wester- and Noordermarkt. Close to the 9 Streets and in the lively Jordaan with its many amenities in the field of art and culture, shops, cafes, and restaurants.
Public transport is easily accessible due to its location within walking distance of Central Station. In addition, various tram and bus lines run through the nearby Raadhuisstraat and Nieuwezijds Voorburgwal. The new stop on the Rokin of the North-South line offers a direct connection to the Zuidas.

Specifics
• Living area approx. 264 m², other indoor space 13 m²
• Sunny roof terrace on the west of 14 m²
• Magnificent view of the Westerkerk and the Prinsengracht
• Two front doors, multifunctional use
• Situated on freehold land
• National monument number 4526
• Foundation repair carried out around 1967
• National protected cityscape and located in a UNESCO protected area

What will the residents miss?
“We already knew the neighborhood, which is particularly cozy. The Nine Streets around the corner and the Jordaan with all its unique shops and restaurants in your backyard. You are surrounded by everything that makes the city fun. At the same time, the house is an oasis of peace with a beautiful view of the inner gardens of Prinsen and Bloemgracht at the back.”

This information has been compiled with the necessary care by us. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All given sizes and surfaces are indicative only.
The Measurement Instruction is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement to provide an indication of the useable surface area. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to interpretation differences, rounding, or limitations when performing the measurement.

Prinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - AmsterdamPrinsengracht 160 - Amsterdam


Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.