De Oldehove

TYPE

Kerk

LOCATIE

Leeuwarden
In 1529 startte de bouw van de Oldehove. Het was de bedoeling dat naast de Oldehove een nieuwe kerk zou verrijzen. Deze moest de oude Sint Vituskerk vervangen. Maar daar is het nooit van gekomen. Het zat bouwmeester Jacob van Aaken niet mee, want al tijdens de bouw zakte de toren scheef. Er is nog geprobeerd op de scheve onderbouw loodrecht verder te metselen, maar helaas zonder het gewenste resultaat. De bouw is in 1533 stopgezet en nooit meer hervat. De toren had minstens twee keer zo hoog moeten worden. Bijzondere functies heeft de Oldehove nooit gehad. Toch is de toren een van de belangrijkste symbolen van de stad geworden. Leeuwarders zijn trots op hun Oldehove. ‘A’k de Oldehove niet siën ken, dan foël ik my onwennich’, is een bekend gezegde in het stadsdialect. Sinds 2010 wordt de toren beheerd door het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL).

Een paar feiten:

. hoogte toren: 39 meter zonder houten opbouw, met houten opbouw 48 meter

. aantal treden toren: 183

. scheefstand toren: onder 1.99 meter en over het geheel 1.68 meter

BEZOEK

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.