Centrale Markthal

TYPE

Monumentaal

CAPACITEIT

3000

LOCATIE

Amsterdam

Het gebouw stamt uit 1934 en was bedoeld voor de handel in groente en fruit. Het complex is zo groot als een voetbalveld en is inmiddels aangemerkt als Rijksmonument.

De hal is het markantste gebouw van het Markthallen-complex, dat hier in de jaren 1930 verrees. Voedselproducenten en grossiers verkochten hier hun waren aan winkels, marktkooplieden en restaurants. Eerder gebeurde dat in de open lucht, op een terrein aan de Marnixstraat en aan de Prinsengracht. Later kwamen hier ook het stedelijke abattoir en de visafslag.

De producten werden per trein en over water aangevoerd. Inmiddels zijn de insteekhavens gedempt en de rails verwijderd; een oud stootblok herinnert nog aan het vervoer per spoor. Het gebied wordt ook wel aangeduid als ‘de Buik van Amsterdam’. Tegenwoordig komt alles over de weg en het handelsvolume is kleiner geworden door de opkomst van supermarktketens. De Centrale Markthal wacht op dit moment op zijn nieuwe bestemming.

Video impressie Markthal: https://www.youtube.com/watch?v=EIzv4_EZe80

Gezien de bedrijvigheid in de directe nabijheid zijn activiteiten buiten het complex beperkt mogelijk. Alle activiteiten die plaatsvinden in het gebouw dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan vereniging terrein.


Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).