Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Subsidies

Voor onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumenten stelt de overheid subsidie beschikbaar. Gebruik maken van de verschillende regelingen kan veel financieel voordeel opleveren.

Rijksoverheid, provincies en gemeenten kennen ieder hun eigen regelingen en voor elke subsidie gelden specifieke voorwaarden. Het vraagt dus enige inspanning om uit te zoeken welke hiervan op uw monument(en) van toepassing zijn, maar het loont de moeite om dit goed te doen. Informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincies is hier te vinden.

Wilt u zeker weten dat u optimaal profiteert van subsidievoordeel? Schakel dan een subsidieadviseur in die gespecialiseerd is in monumenten. De kennis en ervaring van een specialist zorgen ervoor dat uw subsidieaanvraag een hoge kans van slagen heeft en maximaal resultaat oplevert.

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).