ik heb een monument 1

Monumentenportaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.

ik heb een monument 1

Subsidies

Voor onderhoud, restauratie, herbestemming en verduurzaming van monumenten stelt de overheid subsidie beschikbaar. Gebruik maken van de verschillende regelingen kan veel financieel voordeel opleveren.

Rijksoverheid, provincies en gemeenten kennen ieder hun eigen regelingen en voor elke subsidie gelden specifieke voorwaarden. Het vraagt dus enige inspanning om uit te zoeken welke hiervan op uw monument(en) van toepassing zijn, maar het loont de moeite om dit goed te doen. Informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de provincies is hier te vinden.

Wilt u zeker weten dat u optimaal profiteert van subsidievoordeel? Schakel dan een subsidieadviseur in die gespecialiseerd is in monumenten. De kennis en ervaring van een specialist zorgen ervoor dat uw subsidieaanvraag een hoge kans van slagen heeft en maximaal resultaat oplevert.

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.