verzekeren 1

Monumentenportaal:

voor iedereen die een monument

wil beleven, kopen of huren.

verzekeren 1

Verzekeren

Heeft u een monument of overweegt u een monument te kopen? Dan is het noodzakelijk om ook aan risicomanagement te doen. Een eigenaar of een beheerder van een monumentaal complex moet zich bewust zijn van de verschillende risico’s die hij loopt met zijn bezit. Zijn deze benoemd en in kaart gebracht?

Na de inventarisatie van de risico’s komt de vraag of de eigenaar of beheerder risico’s kan vermijden of beperken. Hij of zij maakt meestal een kostenafweging in verband met preventie. Uiteindelijk stelt de eigenaar zelf  de vraag of hij of zij de risico’s zelf wil dragen of dat deze worden overdragen aan een verzekeraar. Risico’s die veel impact kunnen hebben, zoals brand en storm, maar ook aansprakelijkheid, worden bijna altijd overgedragen aan een verzekeraar.

U kunt zelf veel doen om waterschade en brandschade te voorkomen. Laat werkzaamheden bijvoorbeeld uitvoeren door een erkend bedrijf, controleer uw monument regelmatig en neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Meer tips praktische tips zijn hier te vinden.

Voor de verzekering van monumentale gebouwen is het uitgangspunt de getaxeerde herbouwwaarde. De herbouwwaarde van monumentale panden wijkt af van die van reguliere gebouwen. Na de taxatie bepaalt de verzekeraar de te verzekeren waarde. Gespecialiseerde monumentenverzekeraars  hanteren een eigen monumentenindex zodat het verzekerde monument gedurende de looptijd van de verzekering ook goed verzekerd blijft. Monumentenverzekeraars kunnen overigens ook tal van andere verzekeringsproducten aanbieden, zoals voor kostbaarheden, inventaris en inboedel. Het pallet aan te verzekeren monumenten is groot. Monumentenverzekeraars verzekeren  onder andere buitenplaatsen, kastelen, kerken, molens, forten, woonhuizen en industrieel erfgoed.

Wilt u meer weten over het verzekeren van monumenten dan kunt u terecht bij een gespecialiseerde monumentenverzekeraar zoals Donatus.

Onze Partners

Hartelijk dank aan onze Partners voor het mede mogelijk maken van het Monumentenportaal.