Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Verzekeren

Heeft u een monument of overweegt u een monument te kopen? Dan is het noodzakelijk om ook aan risicomanagement te doen. Een eigenaar of een beheerder van een monumentaal complex moet zich bewust zijn van de verschillende risico’s die hij loopt met zijn bezit. Zijn deze benoemd en in kaart gebracht?

Na de inventarisatie van de risico’s komt de vraag of de eigenaar of beheerder risico’s kan vermijden of beperken. Hij of zij maakt meestal een kostenafweging in verband met preventie. Uiteindelijk stelt de eigenaar zelf  de vraag of hij of zij de risico’s zelf wil dragen of dat deze worden overdragen aan een verzekeraar. Risico’s die veel impact kunnen hebben, zoals brand en storm, maar ook aansprakelijkheid, worden bijna altijd overgedragen aan een verzekeraar.

U kunt zelf veel doen om waterschade en brandschade te voorkomen. Laat werkzaamheden bijvoorbeeld uitvoeren door een erkend bedrijf, controleer uw monument regelmatig en neem de juiste voorzorgsmaatregelen. Meer tips praktische tips zijn hier te vinden.

Voor de verzekering van monumentale gebouwen is het uitgangspunt de getaxeerde herbouwwaarde. De herbouwwaarde van monumentale panden wijkt af van die van reguliere gebouwen. Na de taxatie bepaalt de verzekeraar de te verzekeren waarde. Gespecialiseerde monumentenverzekeraars  hanteren een eigen monumentenindex zodat het verzekerde monument gedurende de looptijd van de verzekering ook goed verzekerd blijft. Monumentenverzekeraars kunnen overigens ook tal van andere verzekeringsproducten aanbieden, zoals voor kostbaarheden, inventaris en inboedel. Het pallet aan te verzekeren monumenten is groot. Monumentenverzekeraars verzekeren  onder andere buitenplaatsen, kastelen, kerken, molens, forten, woonhuizen en industrieel erfgoed.

Wilt u meer weten over het verzekeren van monumenten dan kunt u terecht bij een gespecialiseerde monumentenverzekeraar zoals Donatus.

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

  • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
  • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
  • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
  • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
  • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).