Nationaal Monumenten Portaal:
voor iedereen die een monument
wil beleven, kopen of huren.
Slider

Taxeren

In veel gevallen is het voor een eigenaar van onroerend goed en zeker van een monument belangrijk te weten welke waarde het object vertegenwoordigd. Denkt u bijvoorbeeld aan een eventuele aan- of verkoopbeslissing, een financiering, het aanvragen van subsidies of ten behoeve van een verzekering. Voor de meeste doeleinden wordt de marktwaarde getaxeerd, echter bij verzekeringsdoeleinden spreken we van de herbouwwaarde van het monument. Een taxatie door een gecertificeerde taxateur is dan vaak verplicht en tevens aan te bevelen.

Dit is waarom de NMO werkt met een vast taxatiebureau met aantoonbare ervaring, die zowel de marktwaarde als de herbouwwaarde voor u kan bepalen en tevens gespecialiseerd is in het taxeren van bijzondere (monumentale) gebouwen. Dit bureau heeft een landelijke dekking en ca. 120 gecertificeerde taxateurs in dienst, zodat er altijd een taxateur beschikbaar is voor uw specifieke vraagstelling. Er wordt bij een taxatie rekening gehouden met de vaak bijzondere locatie en de mogelijkheden van het gebouw, maar zeker ook de architectuur, uitstraling, de monumentenstatus en de benodigde specialistische kennis.

De herbouwwaarde en de marktwaarde hebben feitelijk geen binding met elkaar en kunnen daarom sterk van elkaar verschillen.

De marktwaarde wordt met name bepaald door ‘vraag en aanbod’ en eventuele staat van onderhoud e.d. De taxateur dient ingeschreven te zijn bij het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs, ofwel NRVT. De voordelen van marktwaardetaxatie door een gecertificeerde en deskundige taxateur:

 • U kunt bij alle financiers en hypotheekverstrekkers in Nederland terecht;
 • De taxatie wordt opgesteld aan de hand van nationale en internationale waarderingsstandaarden
 • Specialistische kennis van monumenten, bouwkosten, exploitatiemogelijkheden etc.

 

Bij de herbouwwaarde wordt geen rekening gehouden met de locatie en de grond en wordt uitgerekend welk totaalbedrag nodig is om het gebouw in zoveel mogelijk oorspronkelijke staat te herbouwen. Bij monumenten betekent dit de complete wederopbouw met de zoveel mogelijk oorspronkelijke constructie, materialen en detaillering. De taxateur dient ook hier ingeschreven te zijn bij het Verenigd Register Taxateurs. De voordelen van een verzekeringstaxatie van de herbouwwaarde:

 • Er ontstaat geen discussie over de waarde bij een calamiteit
 • U voorkomt het risico op onderverzekering
 • U voorkomt een onnodig hoge premie door oververzekering
 • Alle componenten in uw pand die genoemd worden in het rapport zijn meeverzekerd zonder kans op uitsluiting na schade
 • Het rapport wordt gebruikt voor de vaststelling van het schadebedrag

 

Heeft u vragen over taxatiemogelijkheden? Neem dan contact op met ons op.

Alle monumenten

Op de kaart gezet

NMo op social media

Blijf op de hoogte

Alle evenementen

in één agenda

ALLES OVER NATIONALE MONUMENTEN

Het Nationaal Monumenten Portaal is een initiatief van de Nationale Monumentenorganisatie. Het uitgangspunt van de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is om monumenten efficiënt te behouden en beheren. Dat doen wij door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld samen te brengen en landelijk monumenten te verwerven. Ook voor u hebben wij een breed aanbod: of u er nu op uit gaat, wilt kopen of informatie zoekt over uw monument, het komt hier allemaal samen. Meer weten over ons?

Lees verder >

DOELSTELLINGEN NMo

 • Versterken van samenwerking tussen monumentenbeherende organisaties
 • Bevorderen en uitwisselen van kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg
 • Versterken van binding tussen de monumentensector en het publiek
 • Bijeenbrengen van vraag en aanbod
 • Het opvangen van monumenten die door andere partijen afgestoten worden

Lees verder >

Doneer

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De NMo is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).